Tag Archives: 1656

De eerste Archivaris van Deventer

[pag. 367] DE EERSTE ARCHIVARIS VAN DEVENTER. ________   Op den 11en Februarij van het jaar 1656 werd bij Concordaat — dus door Schepenen en Raad benevens de Gezworene Gemeente — Assueras Strockel, de bekwame Secretaris der stad, aangesteld om … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,