Mensema, Albertus Jans

Albertus Jans Mensema (12 juni 1946 – 23 december 2020).

Opleiding: Rijks Hogere Burgerschool (R.H.B.S.) Ter Apel; ’s Rijks Archiefschool (Magister Artium) (1973-1974)

Werk: archivaris Rijksarchief in Overijssel Zwolle (1972-1999); gemeentearchivaris Zwolle (1999-2002); archivaris Historisch Centrum Overijssel (2002-2007)

Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (26 april 2013).

Werken van Albertus Jans Mensema:
 
– Halfman, C.I., Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1975) Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch onderzoek in het rijksarchief in Overijssel. Amsterdam: Nederlandse Genealogische Vereniging.
– Mensema, A.J. (1978) Inventaris van de archieven van de marken in de provincie Overijssel, 1300-1942.1 [1. Inventarisreeks 3. Rugtitel: Inventaris archieven marken Overijssel.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1978) Catalogus van de tentoonstelling 400 jaar Staten van Overijssel, 1578-1978.2 [2. Tentoonstelling van 12 december 1978-15 februari 1979 in het rijksarchief in Overijssel te Zwolle.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1978) De kop van Overijssel in historisch perspectief. Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten, 6-7, 50-54.
– Mensema, A.J. (1978) Havezathen in de kop van Overijssel. Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten, 6-7, 55-57.
– Eijk, H.H.W. van, Kleyn, A.R. & Mensema, A.J. (1979) Kwartierstaat van Jhr. Mr. Dr. Alidus Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Gens nostra, 34, 140-141.
– Mensema, A.J. (1981) Repertorium op de leenregisters van de leen- en hofhorige goederen van de Proosdij van St. Lebuinus te Deventer 1408-1809.3 [3. Inventarisreeks, 5] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1981) Het Twentse ros is geen oeroud Twents symbool maar afkomstig uit het Duitse Westfalen. De mars, 9, 62-64.
– Mensema, A.J. (1981) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. I. Suythem. IJsselacademie, 4 (1), 13-17.
– Mensema, A.J. (1981) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. II. Ruytenberg. IJsselacademie, 4 (2), 13-18.
– Mensema, A.J. (1981) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. III. Van Twenhuysen en Dorenbusch. IJsselacademie, 4 (3), 13-16.
– Mensema, A.J. (1981) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. IV. Van den Ruytenberg. IJsselacademie, 4 (5), 12-14.
– Mensema, A.J. (1981) Havezathen in Vollenhove. I. Oldehagensdorp. IJsselacademie, 4 (5), 18-19.
– Mensema, A.J., Hoffstädt, W.A., & Raat, R.M. de (1981) Inventarissen van de archieven der Hervormde Gemeenten te Avereest, Ommerschans, Wijhe, Zwartsluis.4 [4. Inventarisreeks, 6] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1982) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. IV. Van den Ruytenberg (vervolg). IJsselacademie, 5 (1), 14-16.
– Mensema, A.J. (1982) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. V. Vriesen. IJsselacademie, 5 (2), 11-14.
– Mensema, A.J. (1982) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. VI. Van Raesfelt. IJsselacademie, 5 (3), 11-14.
– Mensema, A.J. (1982) De vrijmetselaarsloge “1’Inébrandable” te Zwolle. IJsselacademie, 5 (4), 10-13.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (1983) De havezaten in Salland en hun bewoners.5 [5. Werken van de Vereenigingtot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 37] Alphen aan de Rijn: Canaletto.
– Mensema, A.J. (1983) Overijsselse haverzakken in tekening.6 [6. Korte notitie n.a.v. de tentoonstelling in het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle van 3 september t/m 31 december 1983.] POMflet, 5 (1), 1-6.
– Mensema, A.J. (1983) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. VII. Van Rechteren Limpurg. IJsselacademie, 6 (1), 10-12.
– Mensema, A.J. (1983) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. VIII. de 19e eeuw: Grobbee, Sandberg, De Vos van Steenwijk en Wicherlink. IJsselacademie, 6 (2), 10-12.
– Mensema, A.J. (1983) Het hof van Suythem te Zwolle en zijn bewoners. IX. de 20e eeuw. IJsselacademie, 6 (3), 33-36.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (1984) Een tuin voor de havezate Windesheim. Nieuwsbrief,7 [7. Voortgezet als ‘Zwols historisch tijdschrift’.] 1 (4), 70-77.
– Mensema, A.J. (1985) Het verpondingsregister van Twente van 1601. Enschede: Vereniging Oudheidkamer “Twente”.
– Mensema, A.J. (1985) Carel George van Wassenaer. Grootredenaar der orde 1761-1763. Thoth, 36 (leerling-nr), 168-174.
– Mensema, A.J. (1986) Het wapen van Overijssel: Oorsprong, ontwikkeling en gebruik.8 [8. Werken van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 38.] Zwolle: Waanders.9 [9. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de uitgeverij.]
– Mensema, A.J. (1986) Kanttekeningen bij de notulen van de loge ,Fredericks Vreedendall’, 1637-1638. Thoth, 37 (meester-nr), 23-48.
– Mensema, A.J. (1986) Een ,maçonniek’ geheimschrift uit 1549 te Steenwijk. Thoth, 37 (meester-nr), 63-69.
– Mensema, A.J. (1986) De watersnoodramp van 1825.10 [10. Verslag van Jan Morra over zijn reddingswerk te Zwartsluis.] IJsselacademie, 9 (4), 86-87.
– Mensema, A.J. (1986) Schilderingen in de Broerenkerk. Zwols historisch tijdschrift, 3 (), 78-84.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (1987) Drostenhuis: Het Provinciaal Overijssels Museum.11 [11. Kleine monumenten reeks.] Zwolle: Waanders.
– Mensema, A.J. (1987) Het “Huis Queysen” aan de Nieuwe Markt te Zwolle. IJsselacademie, 10 (?), 17-18.
– Mensema, A.J. (1987) “L’Inébranlable”. Een Zwolse Loge in de branding, 1764-1788. Thoth, 38 (meester-nr), 61-92.
– Mensema, A.J. (1987) Een patent van en voor de A.L. “Sint Lodewijk”. Thoth, 38 (leerling-nr), 69-74.
– Mensema, A.J. (1988) Inventaris notarissen in Overijssel 1811-1905.12 [12. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 13.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1988) Inventaris ridderschappen in Overijssel 1640-1795.13 [13. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 14.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1988) Repertoria op de registers van de particuliere leenkamers in Overijssel, 1400-1809. 3 delen.14 [14. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 15-17.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1988) De havezaten en adellijke huizen in Twente. De Nederlandsche Leeuw, 105, 206-215.
– Mensema, A.J. (1988) Twentse goederenlijsten, ca. 993-1475. t Inschrien, 20 (), 1-7.
– Mensema, A.J. (1988) Een aanneming in de loge “L’Age d’Or” in 1762. Thoth, 39 (leerling-nr), 255-258.
– Mensema, A.J. (1988) Een Zwolse loge in de branding. De geschiedenis van de vrijmetselaarsloge “L’Inébranlable” te Zwolle, 1764-1787. Zwols Historisch Jaarboek, 61-82.
– Mensema, A.J. (1988) Azoelen. Een 18e-eeuwse mystificatie. Overijsselse Historische Bijdragen, 103, 84-89.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (Red.). (1989) De Broerenkerk te Zwolle. Zwolle: Waanders.
– Mensema, A.J. (1989) Inventaris Ridderschap van Overijssel, 1814-1955 (1961).15 [15. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 20] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J., & Mooijweer, J. (1989)
Havezaten van Vollenhove: Marxveld, Oldenhof en Oldruitenborgh.16 [16. Kleine monumenten reeks.] Zwolle: Waanders.
– Mensema, A.J. (1989) De zeven zegels van de Orde.
Thoth, 40 (leerling-nr), 104-123.
– Mensema, A.J. (1991) Kasteel Rechteren.17 [17. Kleine monumenten reeks.] Zwolle: Waanders.
– Mensema, A.J. (1991) De broederschap der vrijmetselaren. Een institutionele geschiedenis; van broederschap naar orde.
Thoth, 42 (?), 211-231.
– Mensema, A.J. (1992) Het heraldisch prachtvertoon van de familie Van Rechteren. Overijsselse Historische Bijdragen, 107, 5-31.
– Mensema, A.J., Raat, R.M. de, & Woude, C.C. van der (1993) Inventaris van het huisarchief Almelo 1236-1917 (1933).18 [18. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 27-29.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J., & Raat, R.M. de (1993) Leenrepertorium van het huis Almelo (1380) 1390-1775 (1805).19 [19. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 32.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J., & Woude, C.C. van der (1993)
Toegangen op het huisarchief Almelo.20 [20. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, ?.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1994) Een sluier voor Andromeda. Virtus, 1 (1), 12-13.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (1994) Inventaris van het huisarchief Vilsteren, 1441-1973.21 [21. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 41.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1994) Schattingregister van Salland: 1520.22 [22. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 42-43.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (1995) De havezaten in Twente en hun bewoners.23 [23. Fotograaf: Hans Westerink.] Zwolle: Waanders.
– Borderwijk, H., Mensema, A.J., & Schevenhoven, P.F. (1996) Inventaris van de archieven van Van Heek & Co 1817-1968 (1979) en de N.V. Boekelosche Stoombleekerij 1888-1965.24 [24. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 58.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Mensema, A.J. (1996) Inventaris van de archieven van de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co., sedert 1917: de Twentsche Bank N.V., (1796) 1861-1964 (1984).25 [25. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 59.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
– Graaf, T. de, Mensema, A.J., & Mobron, J.J. (1996) Van katoentjes tot persoonlijke lening: Geschiedenis van De Twentsche Bank, 1861-1964.26 [26. Uitgegeven ter gelegenheid van de presentatie van de inventaris op het archief van De Twentsche Bank op 15 november 1996 in Enschede.] Amsterdam: ABN AMRO Historisch Archief.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (1997) Een schatkistje voor Overijssel: Overijsselse afbeeldingen in de Thesaurus Philopoliticus 1623-1631. Zwolle: Eigenbeheer.
– Mensema, A.J. (1997) Het ‘Overijssels Liedboek’, 1551-1590. Overijsselse Historische Bijdragen, 112., 63-78.
– Mensema, A.J., Mooijweer, J., & Streng, J.C. (2000) De ridderschap van Overijssel: Le métier du noble. Zwolle: Waanders.
– Mensema, A.J. (2000) ‘Deeze weergadeloozen verzaameling’: Het kabinet van zeldzaamheden van Abraham Gevers te Rotterdam. Zwolle: Eigenbeheer.
– Mensema, A.J. (2004) De havezate Den Berg te Dalfsen: Een adellijk huis en zijn bewoners.27 [27. Fotografie Hans Westerink.] Zwolle: Waanders.
– Gevers, A.J., Mensema, A.J., & Mooijweer, J. (2004) De Havezaten in het land van Vollenhove en hun bewoners.28 [28. Adelsgeschiedenis, 2.] Alphen aan den Rijn: Canaletto Repro Holland.
– Mensema, A.J. (2004) Begeerig naar nieuwe tafreelen: Van Reggio naar Napels; een voorlezing uit 1827 van Jhr.mr. Daniël Theodore Gevers van Endegeest.29 [29. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling ‘Begeerig naar nieuwe tafreelen: de Grand Tour van Jhr. D.T. Gevers van Endegeest in 1819’, gehouden in Museum het Schielandshuis, Rotterdam van 15 okt. 2004 tot en met 20 mrt. 2005.] Zwolle.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (2006) De Vrijmetselaarsalmanak. In H. de Beer (Red.), Aan weerszijden van de IJssel: Liber amicorum.30 [30. Aangeboden aan Henk Nalis t.g.v. zijn afscheid als archivaris van de gemeente Deventer.] (pp. 123-131). Deventer: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (2006) Centrum en periferie: broederlijke liefde in het hoogtij der Verlichting. In A.W.F.M. van de Sande & M.J.M. de Haan (Eindred.), 250 jaar Orde van Vrijmetselaren. (pp. 83-151, 405-407) Stichting De Vrije Metselaar.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (2007) Mensen van adel: Beelden, manifestaties, representaties.31 [31. Adelsgeschiedenis, 4.] Hilversum: Verloren.
– Mensema, A.J. (2008) Familieaantekeningen in Statenbijbels. In J. van den Borne (Red.),
Genealogie en de canon, deel 1: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 62 (pp. 83-92) Den Haag: Centraal bureau voor Genealogie.
– Gevers, A.J., & Mensema, A.J. (2009) Van Ittersum: Kroniek van een Overijssels adellijk geslacht.32 [32. Werken van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 48.] Zwolle: Waanders.
– Mensema, A.J. (2009) Mannen in harnas: Portretten van Overijsselse riddermatigen in de zeventiende en achttiende eeuw. Virtus, 16, 54-67, 196.
– Mensema, A.J., & Wigger, J.H. (2010) Inventarissen van de archieven Van Dedem. Zwolle: Historisch Centrum Overijssel.
– Mensema, A.J. (2012) ‘Doch de doodt is verslongen tot overwinning’: De riddermatige lijkstaatsie in Zwolle in de zeventiende eeuw. In R.H. Alma, C.A.M. Gietman (Ref.), Adel en heraldiek in de Nederlanden: Adellijke identiteit en representatie.33 [33. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012. Adelsgeschiedenis, 10.] (pp. 169-184). Hilversum: Verloren.

Category(s): Auteurs
Tags: , ,

Comments are closed.