Grooten, Johannes (Hans)

Drs. Johannes (Hans) Grooten (23 juli 1937), archiefexamen IIde klasse (1 juli 1969), archivist bij het rijksarchief in Zeeland (-1974), waarnemend gemeentearchivaris te Kampen (19x?-198?), gemeentearchivaris te Kampen (198?-1998)

Werken van Drs. Johannes (Hans) Grooten:
 
– Grooten, J. (1970) Inventaris van de archieven der classis Middelburg. In Kerkelijke archieven, 10 (pp. 5-41). Middelbrug: Schuur Veendam BV.
– Grooten, J. (1975) Expositie ter gelegenheid van de officiele opening van het verpleeg- en reactiveringscentrum voor chronische zieken, gehouden in de bovenzaal van huize “Myosotis”1 [1. Toespraak bij de opening van de expositie gehouden ter gelegenheid van de opening van huize Myosotis aan de Burgwal]. Kampen.
– Grooten, J. (1975) Nogmaals de kerkeraad van Coevorden. Spint arwt’n, 3, 97-98.
– Grooten, J. (1976) De archieven der Hervormde Gemeente te Nieuwen Sint-Joosland, 1650-1950. In P. Scherft (Red.), Gebundelde inventarissen Zeeland, II (pp. 21-49) ’s-Gravenhage: Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
– Grooten, J. (1978) Inventaris van de archieven der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1854-1940). Kampen: Gemeentelijke Archiefdienst.
– Grooten, J. (1981) Niet aan kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van devote vrouwen te Kampen. Utrechtse historische cahiers, 2 (3), 1-34.
– Grooten, J. (1982) Tertiarissenconventen te Kampen. (Scriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Grooten, J. (1985) Het kasteel van Coevorden in de zestiende eeuw. Nieuwe Drentse volksalmanak, 102, 1-20.
– Grooten, J. (1987) Burgemeesters van Kampen sedert de invoering van het reglement voor de stedelijke regering 1815. Gens nostra, 42, 126-127.
– Grooten, J. (1987) Armenzorg te Kampen tot het einde van de 16e eeuw. Kamper Almanak, 1986-87, 157-218.
– Grooten, J. (1993) ‘Soe lopt dat volc thuus eten’: Inrichting van het stadsbestuur. In H.J.J. Lenferink (Red.), Geschiedenis van Kampen 1: ‘‘Maer het is hier te Campen’’ (pp. 93-112). Kampen: IJsselakademie.
– Grooten, J. (1999) Pachters van de stadserven op het Kampereiland 1432-1998. Kampen: J. Grooten.

Category(s): Auteurs
Tags: ,

Comments are closed.