Tag Archives: afscheiding

Hoofdstuk 4

|pag. 37| 4. Afscheiding als wederkeer 4.1. Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk de veranderingen in het symbolisch universum te hebben beschreven, zoals die zich voordeden in de Hervormde kerk in de periode voorafgaande aan de Afscheiding, willen we in … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 3

|pag. 24| 3. Afscheiding in Hasselt 3.1. Inleiding Het precieze verloop van de Afscheiding in Hasselt is moeilijk vast te stellen. De bronnen zijn voor de beginperiode Van de Afscheiding schaars. Notulenboeken van de Afgescheidenen vangen aan in 1846. De … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 1. Inleiding

|pag. 3| 1. Inleiding 1.1. Na honderdvijftig jaar Anderhalve eeuw na de Afscheiding van 1834 blijkt de hoeveelheid literatuur over de Afscheiding nog steeds uit te dijen. De invalshoek die in recente werken naar voren komt, is merendeels een andere … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

BREUK OF WEDERKEER: Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)

BREUK OF WEDERKEER Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)     Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte Noordelijke Leergangen Zwolle Hasselt, juni 1986   L. Bezemer Het Ambt 27 8061 AL Hasselt tel. 05209 – 2212     Titelblad ontleend aan … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

De Afscheiding te Hellendoorn

DE AFSCHEIDING IN HELLENDOORN.      In de geschiedenis van de Afscheiding heeft de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Hellendoorn bijzondere bekendheid gekregen. Na een periode van ongeveer tien jaren, waarin de gemeente zich rustig ontwikkelde en tot een zekere bloei was gekomen, … Lees verder

Posted in Hellendoorn Tagged , ,

Bijlage bij hoofdstuk 3

Bijlage bij hoofdstuk 3 De verdeling van de Hoofdelijke Ontslag over de dorpen/wijken binnen de gemeente Staphorst Tabel 1: Het aantal belastingplichtigen per dorp/wijk binnen de gemeente Staphorst in 1830 ingedeeld naar belastingklassen (1 t/m 9)   Dorp/wijk 1 2 … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Overzicht van geraadpleegde werken

Overzicht van geraadpleegde werken Archivalia Archief Gemeente Staphorst Inv. Nr. 132-138 Notulen van de gemeenteraad 1811-1862 Inv. Nr. 677 Gemeenteverslagen 1832-1850 Inv. Nr. 1031-1032 Kohieren van de hoofdelijke omslag over de jaren 1830, 1835, 1843 en 1860. Inv. Nr. 1629-1631 … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Slotbeschouwing

Slotbeschouwing Voldeden de Staphorster afgescheidenen aan het beeld dat we van de afgescheidenen in het algemeen hebben, waren ze in de eerste plaats representatief voor de Staphorster bevolking of waren het‘burgers van twee werelden’? Deze vragen moeten aan het eind … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 5. De reactie van de overheid op de Afscheiding in Staphorst

Hoofdstuk 5. De reactie van de overheid op de Afscheiding in Staphorst § 5.1 Inleiding In 1984 verscheen ‘Van Scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers…’, een boek over de Afscheiding in Overijssel. De auteurs stelden zich daarin ten doel ‘niet alleen … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 4. De Afscheiding in Staphorst

Hoofdstuk 4. De Afscheiding in Staphorst § 4.1 Inleiding Al voordat er sprake was van onderzoek naar de Afscheiding in Staphorst werd door Van den Berg de verwachting uitgesproken dat ook in Staphorst De Cock c.s. hun aanhang wel gehad … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,