BREUK OF WEDERKEER: Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)

BREUK OF WEDERKEER
Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)
 
 
Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte
Noordelijke Leergangen Zwolle
Hasselt, juni 1986
 
L. Bezemer
Het Ambt 27
8061 AL Hasselt
tel. 05209 – 2212
 
 
Titelblad ontleend aan een afdruk van de aanhef van het Akteboek van de Christelijk Afgescheiden gemeente te Hasselt, 1846
 

|pag. 2|

Inhoudsopgave
blz.
Inhoudsopgave 2
Hoofdstuk I Inleiding 3
Hoofdstuk II Sociaal-economische situatie 11
Hoofdstuk III Afscheiding in Hasselt 24
Hoofdstuk IV Afscheiding als wederkeer 37
Hoofdstuk V Samenvatting en conclusies 56
Archivalia 60
Literatuurlijst 61
Bijlage A 65

 
– Bezemer, L. (1986). Breuk of Wederkeer. Afscheiding in Hasselt (1835-1869) (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.

Category(s): Hasselt
Tags: , ,

Comments are closed.