Tag Archives: 1835-1869

Hoofdstuk 4

|pag. 37| 4. Afscheiding als wederkeer 4.1. Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk de veranderingen in het symbolisch universum te hebben beschreven, zoals die zich voordeden in de Hervormde kerk in de periode voorafgaande aan de Afscheiding, willen we in … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 3

|pag. 24| 3. Afscheiding in Hasselt 3.1. Inleiding Het precieze verloop van de Afscheiding in Hasselt is moeilijk vast te stellen. De bronnen zijn voor de beginperiode Van de Afscheiding schaars. Notulenboeken van de Afgescheidenen vangen aan in 1846. De … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 1. Inleiding

|pag. 3| 1. Inleiding 1.1. Na honderdvijftig jaar Anderhalve eeuw na de Afscheiding van 1834 blijkt de hoeveelheid literatuur over de Afscheiding nog steeds uit te dijen. De invalshoek die in recente werken naar voren komt, is merendeels een andere … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

BREUK OF WEDERKEER: Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)

BREUK OF WEDERKEER Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)     Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte Noordelijke Leergangen Zwolle Hasselt, juni 1986   L. Bezemer Het Ambt 27 8061 AL Hasselt tel. 05209 – 2212     Titelblad ontleend aan … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,