Fehrmann, Christiaan Nathanaël

Dr. Christiaan Nathanaël (Chris) Fehrmann, (Utrecht, 18 juli 1909 – Kampen, 23 maart 1981), leraar aardrijkskunde aan het Gemeentelijk Lyceum te Kampen. zn van Christiaan Diederik Fehrmann (1869-1928), apotheker en Johanna Gesiena Elisabeth Ruijs (1881-?). Gehuwd op 15 november 1939 te Utrecht met Catharina Debora Pastoor (Zeist, 30 augustus 1912), dr. van Jan Arend Pastoor (1890-), bouwkundige, opzichter-tekenaar en Maria Johanna Francisca Breman (1892-).

Promoveerde Cum laude op 17 oktober 1967 tot doctor in de letteren aan de Universiteit van Amsterdam op een dissertatie: ‘Kamper klokgieters, hun naaste verwanten en leerlingen.’.

Over Christiaan Nathanaël Fehrmann:
 
-Kolman, R.J. (1981) Herinneringen aan Dr. C.N. Fehrmann conservator van het Frans Walkate-archief (1947-1980). Kamper Almanak, 1981-1982, 173-190.
– Hove- Jacobze, J.W.C. ten & Kleinmeulman-Balster, J.L.M. (1981) Bibliografie van Dr. C.N. Fehrmann. Kamper Almanak, 1981-198, 191-196.
– Koch, A.C.F. (1982) In memoriam Dr. CN. Fehrmann Overijsselse Historische Bijdragen, 97, 5.
– Gevers, A.J. (2008) Christiaan Nathanaël Fehrmann, leraar. De bundels gebundeld, 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel, 208.
 
 
Werken van Christiaan Nathanaël Fehrmann:
 
– Fehrmann, C.N. (1948). Een merkwaardige brief. Kamper Almanak, 1948/1949, 129-155.
– Fehrmann, C.N. (1949). Een bijdrage tot de Topografie en de Geschiedenis van Brunnepe en de Hagen. Kamper Almanak, 1949/1950, 128-141.
– Fehrmann, C.N. (1949). Voorwoord catalogus Avercamp: Tentoonstelling te Kampen 9 juli – 13 augustus 1949.1 [1. Hendrik Avercamp 1585-1634 en Barent Avercamp 1612-1679.]
– Fehrmann, C.N. (1950). De Werken van de Familie Maler te Kampen. Kamper Almanak, 1950/1951, 173-194
– Fehrmann, C.N. (1950). Geslachtkundige aantekeningen over de familie Maler te Kampen. Versl. en Meded. VORG, 65, 90-111.
– Fehrmann, C.N. (1950). Kampen. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1951 2 [2. 5e jaargang.] (pp. 108-118) Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
– Fehrmann, C.N. (1951). Honderd Jaren Berk in Kampen 1851 – 1951. Kampen: N.V. Kamper Emaillefabrieken v/h H. Berk & Zoon.
– Fehrmann, C.N. (1952. Over de opkomst van Kampen. Kamper Almanak, 1952/1953, 194-243.
– Fehrmann, C.N. (1952. Spaarbank-Kroniek: De kost gaat de baat vooruit. Kamper Almanak, 1952/1953, 244.
– Fehrmann, C.N. (1962). De Kamper klokgieter Geert van Wou. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1962 3 [3. 16e jaargang.] (pp. 146) Zwolle: Koninklijke Uitgeverij Erven J.J.Tijl N.V.
– Fehrmann, C.N. (1967). De Kamper klokgieters, hun naaste verwanten en leerlingen. Kampen: Kok.
– Fehrmann, C.N. & Schaap, J.W. (1967). De conflicten tussen de stad Kampen en de Gelderse heren van Putten. Versl. en Meded. VORG, 82, 15-94.
– Fehrmann, C.N. (1968). Ierse dromen en de nederlaag bij Kamperduin. Spiegel Historiael, 3, 672-680.
– Fehrmann, C.N. (1969). Onze vloot in de Franse tijd. De admiralen De Winter en Ver Huell. Den Haag: Kruseman.
– Fehrmann, C.N. & Alberts, W.J. (1972). Honderdvijftig jaar Nutsspaarbank Kampen. Kampen: Bestuur Nutsspaarbank Kampen.
– Fehrmann, C.N. (1972). Kampen vroeger en nu. Bussum: Fibula Van Dishoeck 4 [4. Fibula Heemschutreeks, 11.].
– Fehrmann, C.N. (1973). De bouwgeschiedenis van de Sint-Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen naar de archivalische gegevens. Bulletin KNOB, 71, (3) 65-71.
– Fehrmann, C.N. (1976). Katholiek Kampen, binnen en buiten de O.L.V. -of Buitenkerk. Kampen: R.K. Kerkbestuur Kampen.
– Fehrmann, C.N. (1978). Bovenkerk Kampen. Kampen: Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Kampen.

Category(s): Auteurs
Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.