Fehrmann, Christiaan Nathanaël

Dr. Christiaan Nathanaël (Chris) Fehrmann, (Utrecht, 18 juli 1909 – Kampen, 23 maart 1981), leraar aardrijkskunde Gemeentelijk Lyceum (later Almere College) Kampen (1943-1974), conrector Almere College (1974), conservator Walkate-archief (1947-1980). zn van Christiaan Diederik Fehrmann (1869-1928), apotheker en Johanna Gesiena Elisabeth Ruijs (1881-?). Gehuwd op 15 november 1939 te Utrecht met Catharina Debora Pastoor (Zeist, 30 augustus 1912), dr. van Jan Arend Pastoor (1890-), bouwkundige, opzichter-tekenaar en Maria Johanna Francisca Breman (1892-). Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren (2 dochters en 2 zonen).

Dr. Christiaan Nathanaël (Chris) Fehrmann

Promoveerde Cum laude op 17 oktober 1967 bij prof. dr. T.S. Jansma tot doctor in de letteren aan de Universiteit van Amsterdam op een dissertatie: ‘Kamper klokgieters, hun naaste verwanten en leerlingen.’.

Over Christiaan Nathanaël Fehrmann:
 
-Kolman, R.J. (1981) Herinneringen aan Dr. C.N. Fehrmann conservator van het Frans Walkate-archief (1947-1980). Kamper Almanak, 1981-1982, 173-190.
– Hove- Jacobze, J.W.C. ten & Kleinmeulman-Balster, J.L.M. (1981) Bibliografie van Dr. C.N. Fehrmann. Kamper Almanak, 1981-198, 191-196.
– Koch, A.C.F. (1982) In memoriam Dr. CN. Fehrmann Overijsselse Historische Bijdragen, 97, 5.
– Gevers, A.J. (2008) Christiaan Nathanaël Fehrmann, leraar. De bundels gebundeld, 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel, 208.
– Mierlo, Th.M. van (2000). Herinneringen aan dr. C.N. Fehrmann: En enkele gedachten over “zijn” kroniek van vloet. Kamper almanak, 2000, 107-111.
 
 
Werken van Christiaan Nathanaël Fehrmann:
 
– Fehrmann, C.N. (1948). Een merkwaardige brief. Kamper Almanak, 1948/1949, 129-155.
– Fehrmann, C.N. (1949). Een bijdrage tot de Topografie en de Geschiedenis van Brunnepe en de Hagen. Kamper Almanak, 1949/1950, 128-141.
– Fehrmann, C.N. (1949). Voorwoord catalogus Avercamp: Tentoonstelling te Kampen 9 juli – 13 augustus 1949.1 [1. Hendrik Avercamp 1585-1634 en Barent Avercamp 1612-1679.]
– Fehrmann, C.N. (1950). De Werken van de Familie Maler te Kampen. Kamper Almanak, 1950/1951, 173-194
– Fehrmann, C.N. (1950). Geslachtkundige aantekeningen over de familie Maler te Kampen. Versl. en Meded. VORG, 65, 90-111.
– Fehrmann, C.N. (1950). Kampen. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1951 2 [2. 5e jaargang.] (pp. 108-114; 116-118) Zwolle: N.V. de Erven J.J. Tijl.
– Fehrmann, C.N. (1951). Honderd Jaren Berk in Kampen 1851 – 1951. Kampen: N.V. Kamper Emaillefabrieken v/h H. Berk & Zoon.
– Fehrmann, C.N. (1952). Over de opkomst van Kampen. Kamper Almanak, 1952/1953, 194-243.
– Fehrmann, C.N. (1952). Spaarbank-Kroniek: De kost gaat de baat vooruit. Kamper Almanak, 1952/1953, 244.
– Fehrmann, C.N. (1953). Het klokgietersbedrijf te Kampen. Kamper Almanak, 1953/1954, 193-210.
– Fehrmann, C.N. (1955). Albert Pigge: een vermaard Kampenaar. Kamper Almanak, 1955/1956, 169-197.
– Fehrmann, C.N. (1955). Pigge en zijn relaties met Kampen. Kamper Almanak, 1955/1956, 198-213.
– Fehrmann, C.N. (1955). In memoriam H.J. Moerman: geboren te Uchelen 14 september 1882, overleden te Oestgeest 24 september 1954. Versl. en Meded. VORG, 70, 7-12.
– Fehrmann, C.N. (1955). In memoriam H.J. Moerman: geboren te Uchelen 14 september 1882, overleden te Oestgeest 24 september 1954. Kamper Almanak, 1955/1956, 155-158.
– Heide, G.D. van der & Fehrmann, C.N. (1955). Enige muntvonsten in het Zuiderzeegebied. Kamper Almanak, 1955/1956, 214-227.
– Fehrmann, C.N. (1955). Twee belangrijke spaarbankjubilea. Kamper Almanak, 1955/1956, 240-243.
– Fehrmann, C.N. (1956). Het Frans Walkate archief en de Kamper Almanak. De Mars,3 [3. Maandblad van en voor Overijssel] 4 (5), 20-21.
– Fehrmann, C.N. (1957). Vier 17e-eeuwse Kamper stadsgezichten. Kamper Almanak, 1957/1958, 238-254.
– Fehrmann, C.N. (1958). Mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823). Kamper Almanak, 1958/1959, 181-235.
– Fehrmann, C.N. (1958). Mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823). In Thom. J. de Vries (Red?). Overijsselse portretten. 4 [4. Jubileumbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis op maandag 14 juli 1958.] (pp.143-193). Zwolle: Koninklijke Drukkerij en Uitgeverij Van de Erven J.J. Tijl N.V.
– Fehrmann, C.N. (1959). In memoriam H.A. Ekker. Kamper Almanak, 1959/1960, 171-172.
– Fehrmann, C.N. (1959). Vier zeldzame oude drukken in het Frans Walkate Archief. Kamper Almanak, 1959/1960, 173-175.
– Fehrmann, C.N. (1959). Vice-admiraal J.W. de Winter en de slag bij Kamperduin. Kamper Almanak, 1959/1960, 205-244.
– Fehrmann, C.N. (1959). Genealogie Vestrinck. Kamper Almanak, 1959/1960, 260-263.
– Fehrmann, C.N. (1960). Het leven van vice-admiraal de Winter na de slag bij Kamperduin. Kamper Almanak, 1960/1961, 254-301.
– Fehrmann, C.N. (1961). Twee kleinzonen van de Kamper klokgieter Geert van Wou. Kamper Almanak, 1961/1962, 179-194.
– Fehrmann, C.N. (1961). Amersfoort in de leer bij Kampen. Kamper Almanak, 1961/1962, 210-216.
– Fehrmann, C.N. (1961). De geschiedenis van de St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen. Kamper Almanak, 1961/1962, 217-240.
– Fehrmann, C.N. (1961). Het verdwenen burgerboek van Kampen over de periode 1469-1560. Kamper Almanak, 1961/1962, 266-291.
– Fehrmann, C.N. (1962). Nederlanders op de Russische vloot en enkele bijzonderheden over het leven van Hendrik Justus Otto de Winter, gedoopt te Kampen 13 juli 1757, gesneuveld in de Oostzee 13 augustus 1789. Kamper Almanak, 1962/1963, 233-260.
– Fehrmann, C.N. (1962). De Kamper klokgieter Geert van Wou. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1962 5 [5. 16e jaargang.] (pp. 101-117) Zwolle: Koninklijke Uitgeverij Erven J.J.Tijl N.V.
– Fehrmann, C.N. (1964). De drukker, uitgever en auteur Jacques Alexander de Chalmot (Leeuwarden 1734 – Kampen 1801). Kamper Almanak, 1964/1965, 233-262.
– Fehrmann, C.N. (1964). Genealogie van de Nederlandse tak van het geslacht De Chalmot. Kamper Almanak, 1964/1965, 297-304.
– Fehrmann, C.N. (1965). De gebroeders Hemony en het ontstaan van het Kamper carillon. Kamper Almanak, 1965/1966, 215-230.
– Fehrmann, C.N. (1967). De Kamper klokgieter Geert van Wou als geschutgieter. Kamper Almanak, 1966/1967, 187-204.
– Fehrmann, C.N. (1967). De Kamper klokgieters, hun naaste verwanten en leerlingen. (Proefschrift 6 [6. Cum laude] Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). Kampen: Kok.
– Fehrmann, C.N. & Schaap, J.W. (1967). De conflicten tussen de stad Kampen en de Gelderse heren van Putten. Versl. en Meded. VORG, 82, 15-63.
– Fehrmann, C.N. & Schaap, J.W. (1967). De conflicten tussen de stad Kampen en de Gelderse heren van Putten.7 [7. In beknopte vorm.] Kamper Almanak, 1966/1967, 268-312.
– Fehrmann, C.N. (1968). Ierse dromen en de nederlaag bij Kamperduin. Spiegel Historiael, 3, 672-680.
– Fehrmann, C.N. (1969). Onze vloot in de Franse tijd. De admiralen De Winter en Ver Huell. Den Haag: Kruseman.
– Fehrmann, C.N. (1970). Bestuurlijke ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw. In B.H. Slicher van Bath, G.D. van der Heide, C.C.W.J. Hijszeler (Reds.), Geschiedenis van Overijssel (pp. 181-192) Deventer: Kluwer.
– Fehrmann, C.N. (1971). De Kamper burgemeester Arent toe Boecop en zijn tijd. Kamper Almanak, 1971/1972, 145-173.
– Fehrmann, C.N. & Alberts, W.J. (1972). Honderdvijftig jaar Nutsspaarbank Kampen. Kampen: Bestuur Nutsspaarbank Kampen.
– Fehrmann, C.N. (1972). Enige aspecten van de sociaal-economische ontwikkeling de steden Zwolle, Deventer en Kampen met het Sallandse achterland in de jaren 1795-1940. Kamper Almanak, 1972/1973, 175-198.
– Fehrmann, C.N. (1972). Kampen vroeger en nu. Bussum: Fibula Van Dishoeck 8 [8. Fibula Heemschutreeks, 11.].
– Fehrmann, C.N. (1972). De bouwgeschiedenis van de Sint-Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen naar de archivalische gegevens. Bulletin KNOB, 71, (3) 65-71.
– Fehrmann, C.N. (1974). Bisschop Jan van Arkel en het Oversticht. Kamper Almanak, 1974/1975, 151-168.
– Fehrmann, C.N. (1975). Een bijzonder klokje. Kamper Almanak, 1961/1962, 165-170.
– Fehrmann, C.N. (1975). Stephanus Winandus Pighius (Steven Winand Pigge): een vermaarde 16e eeuwse Kamper humanist. Kamper Almanak, 1961/1962, 171-203.
– Fehrmann, C.N. (1976). Katholiek Kampen, binnen en buiten de O.L.V. -of Buitenkerk. Kampen: R.K. Kerkbestuur Kampen.
– Fehrmann, C.N. (1976). Katholiek Kampen, binnen en buiten de O.L.V. -of Buitenkerk. Kamper Almanak, 1976/1977, 171-245.
– Fehrmann, C.N., Woning, G. & Zwart, W.H. (1978). Bovenkerk Kampen. Kampen: Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Kampen.
– Fehrmann, C.N. (1977). Te mooi om waar te zijn: twee verdachte middeleeuwse Kamper kronieken. Kamper Almanak, 1977/1978, 153-173.
– Fehrmann, C.N. (1978). De rol van de scherprechter in het verleden. Kamper Almanak, 1978/1979, 197-204.
– Fehrmann, C.N. (1979). Het karthuizer klooster ‘Domus Sancti Martini in Monte Solis’ in Oosterholt. Panne, 4, 1-4.

 
– Hul, R.M. van ’t. (juli, 2014). Bibliografie Dr. Christiaan Nathanaël (Chris) Fehrmann, (Utrecht, 18 juli 1909 – Kampen, 23 maart 1981)

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.