Tag Archives: genemuiden

Het Zwolsche diep

HET ZWOLSCHE DIEP.         ═══════════════════════════════════════════════════ Overgedrukt uit het Algemeen Handelsblad van Woensdag29 November 1876, N°. 14352. _______________↓_______________ |pag. 2| [blanco] _______________↓_______________ |pag. 3|      Naar aanleiding van het door den heer van Naamen van Eemnes op 10 Dec. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De Greente te Genemuiden

DE GREENTE TE GENEMUIDEN.       Vele marken zijn in de Zuiderzee verzwolgen; zelfs Urk was eenmaal eene marke, en te vergeefs zou men naar de oorzaak vorschen, welke van de Wezer af de Saxische stammen al verder en verder voortgestuwd heeft, … Lees verder

Posted in Genemuiden Tagged , , , ,

Nieuwe klokken en een nieuw orgel voor de kerk te Genemuiden, 1488.

|pag. 372| NIEUWE KLOKKEN EN EEN NIEUW ORGEL VOOR DE KERK TE GENEMUIDEN, 1488. ______      In een handschrift in kwarto, geschreven in de eerste helft der 16e eeuw aanwezig op het stadsarchief te Zwolle, ’t welk blijkbaar vroeger aan de … Lees verder

Posted in Genemuiden Tagged , , ,

Mededeeling omtrent Genemuiden

|pag. 110| MEDEDEELING OMTRENT GENEMUIDEN. _____________            MIJNE HEEREN !      Onder de voormalige kleine Steden van dit ons Gewest is Genemuiden rijk aan geschiedkundige herinneringen.      In verschillende Jaargangen van den Overijsselschen Almanak voor oudheid en letteren, heb ik het een en … Lees verder

Posted in Genemuiden Tagged

Gemeenteweiden te Genemuiden

|pag. 7| GEMEENTEWEIDEN TE GENEMUIDEN. _____________       In het Wigbold of de Vrijheid der vroeger als afzonderlijke Gemeente bestaan hebbende Stad Genemuiden, ligt een uitgestrekte strook lands, groot plus minus 150 bunders, thans bekend onder den naam van de Burger-Meente of … Lees verder

Posted in Genemuiden Tagged , ,

DE BRAND TE GENEMUIDEN

DE BRAND TE GENEMUIDEN. [pag. 1] {Blanco} [pag. 2] De brand te Genemuiden. EEN WOORD AAN ALLE WELDENKENDEN; DOOR J. STEENBERGEN Jz., Hoofdonderwijzer te Oldebroek. ten voordeele van de hulpbehoevenden zijner geboorteplaats. ________ ZWOLLE, J. P. VAN DIJK. 1868. [pag. … Lees verder

Posted in Genemuiden Tagged ,

De Weidevraag te Kampen en Genemuiden kortelijk besproken

[Titelpagina] De WEIDEVRAAG TE KAMPEN EN GENEMUIDEN,     KORTELIJK BESPROKENDOORDr. J.   VAN   VLOTEN.     DEVENTER,JAC. VAN DER MEER,1868.   Druk van N. Reuvecamp, |pag. 3| I.       Met genoegen mocht ik onlangs uit het verslag van een der laatste … Lees verder

Posted in Genemuiden, Kampen Tagged , , ,