Mierlo, Theodorus Maria (Theo) van

Theodorus Maria (Theo) van Mierlo (1958), medewerker stedelijk museum Kampen, parochiearchivaris R.K. Parochie Kampen, freelance historicus, archivaris.

© Theo van Mierlo

Werken van Theo van Mierlo:
 

 • Mierlo, Th.M. van (1985). De topografische ontwikkeling van Kampen in de eerste helft der 14e eeuw. Kamper almanak, 1985, 217-266.
 • Mierlo, Th.M. van (1986). De verdedigingswerken van Kampen: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg): Een reconstructie. Deel 1. (Doctoraalscriptie 1 [1. Scriptiebegeleider: Dr. G.M. de Meyer]). Geschiendenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
 • Mierlo, Th.M. van (1986). De verdedigingswerken van Kampen: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg) Noten – Afbeeldingen – bijlagen. Deel 2, (Doctoraalscriptie). Geschiendenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
 • Haze, D. & Mierlo, Th.M. van (1987). Kampen … gelezen en geschreven. De Panne, 13, 13-16, 31-33, 51-54.
 • Werdt, E.F.L.M. van & Mierlo, TH.M. van (1987) In de vitrine.2 [2. Opmerkingen over het gebruik van keurbonen bij de verkiezing der bestuurders in Kampen.] De Panne, 13, (?) 26-29.
 • Mierlo, Th.M. van (1987). De betekenis van historisch kaartmateriaal bij een onderzoek naar de stadsmuren van Kampen in de 14e en 15e eeuw. Aanzet 3 [3. Aanzet is een tijdschrift van Utrechtse geschiedenisstudenten.], 5 (2), 45-60.
 • Haze, D. & Mierlo, Th.M. van (1988). Kampen … gelezen en geschreven. De Panne, 14, (1), 14-17, 32-35, 52-56.
 • Mierlo, Th.M. van (1989). De Avercamps en hun betekenis voor de topografische kennis over Kampen.4 [4. Betreft stadspoorten aan de westzijde van Kampen.] IJsselacademie, 12 (1), 6-13.
 • Mierlo, Th.M. van (1989). De Vene-, Linde- (of Boekholts) vergadering te Kampen. Kamper almanak, 1989, 129-153.
 • Mierlo, Th.M. van & Streng, J.C. (1989). Kerk en kloosters na de hervorming. In A.J. Gevers, A.J. Mensema (Reds.). De Broerenkerk te Zwolle. (pp. 37-78). Zwolle: Uitgeverij Waanders.
 • Haze, D. & Mierlo, Th.M. van (1989). Kampen … gelezen en geschreven. De Panne, 15, 21-23, 39-42, 60-64, 80-83.
 • Werdt, E.F.L.M. van & Mierlo, TH.M. van (1991). Pasqualini: een Italiaanse architect in Kampen.5 [5. Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Kampen van 13 juli 1991-18 augustus 1991] Kampen: Stedelijk Museum.
 • Haze, D. & Mierlo, Th.M. van (1991). Kampen … gelezen en geschreven. De Panne, 16, (1), 19-25.
 • Mierlo, Th.M. van (1991). Alexander Pasqualini (1493-1559) architect en vestingbouwkundige. Bulletin KNOB, 90 (5), 157-174.
 • Mierlo, Th.M. van (1992). Historie rond een kaart uit 1543.6 [6. Betreft een kaart van de vestingwerken te Kampen.] Kamper almanak, 1992, 169-193.
 • Lenferink, H.J.J. & Mierlo, Th.M. van (1993). Geschiedenis van Kampen. Deel 1 “Maer het is hier te Campen”. (Publikaties van de IJsselakademie; nr. 77.) Kampen: IJsselakademie.
 • Mierlo, Th.M. van (1993). Brand geeft schilderingen prijs.7 [7. Met enkele gegevens over de bewoners van Buitennieuwstraat 89 te Kampen] Westerheem, 42 (4), 209-212.
 • Mierlo, Th.M. van (1996). Paulus Utenwael en zijn “koeperen plaete van die contrafeytinge der stadt Campen” uit 1598 Kampen: Stichting Dr. C.N. Fehrmann Fonds.
 • Mierlo, Th.M. van & Hoven, H.W. van den (1997). Vijf eeuwen wonen en werken op het Kokterrein. In M. Barwasser & M. Smit (Red.), Acht eeuwen tussen twee stegen: Archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek in Kampen. (pp. 9-23) Kampen: Stichting Archeologie IJssel/Vechtstreek.
 • Hoeve, J. van der, Mierlo, Th. van & Smit, M. (1999). Het Cellebroedersklooster te Kampen: Een historisch, archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van een kloostercomplex. In A. Carmiggelt (Red.), A Contribution to Medieval and Post-Medieval Archaeology and History of Building. (Rotterdam papers, 10) (pp. 91-102). Rotterdam.
 • Mierlo, Th.M. van (1999). Alessandro Pasqualini, een Italiaanse architect in de Nederlanden.8 [8. Lezing (1998)] In R.H.C. van Maanen & D.S. van Randen (Red.), 500 jaar graafschap Buren (1498-1998) (pp. 10-34) Buren: Historische Vereniging Pasqualini.
 • Mierlo, Th.M. van (2000). Herinneringen aan dr. C.N. Fehrmann: En enkele gedachten over “zijn” kroniek van vloet. Kamper almanak, 2000, 107-111.
 • Mierlo, Th.M. van (2001). Het smidsvuur blijft branden. Kamper almanak, 2001, 25-26.
 • Mierlo, Th.M. van (2003). 75 jaar Kamper Almanak. Kamper almanak, 2003, 12-23.
 • Mierlo, Th.M. van (2003). Een belegering verbeeld: Rennenbergs beleg van Kampen (1578) in woord en beeld. Kamper almanak, 2003, 97-118.
 • Mierlo, Th.M. van (2004). Weeshuispoortje bekent kleur: een kleurrijke afsluiting van een woelige eeuw. Kamper almanak, 2004, 84-93.
 • Mierlo, Th.M. van (2005). In Memoriam: Henk (H.C.) Diender. Kamper almanak, 2005, 267-272.
 • Mierlo, Th.M. van (2007). Cultuurhistorische bibliografie 2006 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2007, 239-249.
 • Mierlo, Th.M. van (2008). Een Laatste Oordeel aan de Oudestraat?: de gevel van het Gotisch Huis te Kampen. Kamper almanak, 2008, 102-142.
 • Mierlo, Th.M. van (2008). Cultuurhistorische bibliografie 2007 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2008, 221-233.
 • Mierlo, Th.M. van (2009). Cultuurhistorische Bibliografie 2008 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2009, 287-298.
 • Mierlo, Th.M. van (2010). Aalt Selles (Kampen, 26 april 1925 – Lelystad, 19 maart 2010). Kamper almanak, 2010, 124-129.
 • Mierlo, Th.M. van (2010). Cultuurhistorische Bibliografie 2009 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2010, 146-157.
 • Mierlo, Th.M. van (2011). Cultuurhistorische Bibliografie 2010 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2011, 223-231.
 • Mierlo, Th.M. van & Estié, J. (2012) Een verdwenen doopvont uit de Buitenkerk ‘boven water’!?. Kamper almanak, 2012, 147-182.
 • Mierlo, Th.M. van (2012). Cultuurhistorische Bibliografie 2011 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2012, 357-268.
 • Mierlo, Th.M. van (2013). Indianen in mantels van Kamper duffelse laken. Kamper almanak, 2013, 87-95.
 • Mierlo, Th.M. van (2013). Kampen getekend door Cornelis Pronk en zijn leerlingen. Kamper almanak, 2013, 155-178.
 • Mierlo, Th.M. van (2013). Mister Kampereiland’ Zwier Stoel (Kampen 5 juni 1945 – Kampen 6 mei 2012). Kamper almanak, 2013, 297-300.
 • Mierlo, Th.M. van (2013). Cultuurhistorische Bibliografie 2012 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2013, 369-383.
 • Mierlo, Th.M. van (2014). Cultuurhistorische Bibliografie 2013 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2014, 351-360.
 • Mierlo, Th.M. van (2015). Henk (H.W.) van den Hoven. (Kampen 11 november 1940 – Kampen 30 juli 2014). Kamper almanak, 2015, 205-215.
 • Mierlo, Th.M. van (2015). Cultuurhistorische Bibliografie 2014 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2015, 301-310.
 • Mierlo, Th.M. van (2016). Franse koningsresidentie in Parijs als voorbeeld voor Kampen. Ofwel de ‘weggeredeneerde’ luchtbogen die de Bovenkerk ooit daadwerkelijk heeft bezeten. Kamper almanak, 2014, 135-173.
 • Mierlo, Th.M. van (2016). Cultuurhistorische Bibliografie 2013 betreffende de gemeente Kampen. Kamper almanak, 2014, 269-277.

 

 • Hul, R.M. van ’t (februari, 2017). Bibliografie Theodorus Maria (Theo) van Mierlo, (1958).
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.