Lugard, Gerhard Jan (Gerhard) (1900-1976)

Gerhard Jan (Gerhard) Lugard jr. (Deventer, 8 oktober 1900 – Deventer, 27 juli 1976), archivaris (deeltijd) Schoonhoven (1924-1969), museumconservator/ directeur De Waag Deventer, secretaris Stichting Deventer Culturele Gemeenschap, redacteur Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie, voorzitter VORG. bestuurslid Nutsdepartement. Zoon van Herman Hendrik Lugard (1868-1928), koopman en Johanna Alberts (1869-1942). Gehuwd op 7 maart 1940 te Gorssel met Geeske Johanna Schurink (Beekbergen, 16 augustus 1910 – ’s-Gravenland, 24 oktober 2010). Dochter van Hermanus Albertus Hendrik Schurink (1867-1954), slager en Geeske de Boer (1869-1918), onderwijzeres.

(Pseudoniem: Gerard Kommerkamp)

Over Gerhard Jan (Gerhard) Lugard jr.:

 • Koch, A.C. (1976). In memoriam G.J. Lugard jr. Versl. en Meded. VORG, 91, 5-7.
 • Woelderink, B. (1976). G.J. Lugard Jr. (1900-1976) als archivaris. Archievenblad, ?, 241-242.

Werken van Gerhard Jan (Gerhard) Lugard jr.:

 • Hoff, B. van ’t & Lugard jr., G.J. (1935). Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving. Deventer: NV Deventer Boek- en Steendrukkerij vroeger Firma J. De Lange.
 • Lugard jr., G.J. (1937). Bijdrage tot de geschiedenis van den hof te Colmschate. Versl. en Mededel. VORG, 53, 150-156.
 • Lugard jr., G.J. (1938). In 4 Kwartier door SCHOONHOVEN’s: Historisch Revier.
 • Lugard jr., G.J. (1946). Deventer, hoe het groeide.1 [1. Jeugdboekje over de geschiedenis van Deventer.] Deventer: Boekhandel Dixon.
 • Lugard jr., G.J. (1946). Deventer’s oude bouwstijlen. Erica 2 [2. Erica maandblad voor jongeren in Noord- en Oostelijk Nederland], 12, ?.
 • Lugard jr., G.J. (1947). Van stad en stroom. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1947 3 [3. 1e jaargang.] (pp. 54-61) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1949). Deventer, de stad van Geert Groote.4 [4. Heemschutserie, 63.] Amsterdam: Allert de Lange.
 • Lugard jr., G.J. (1949). In 4 Kwartier door SCHOONHOVEN’s: Historisch Revier.(2e druk). Schoonhoven: Drukkerij van Nooten.
 • Lugard jr., G.J. (1949). Steden zien: Deventer. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1949 5 [5. 3e jaargang.] (pp. 79-84) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1949). Vijf eeuwen Deventer. Deventer: Uitg. Boek- en Steendrukkerij De IJsel.
 • Lugard jr., G.J. & Alma, H.W. (1950). Het landgoed Eerde Zwolle: De Erven J.J. Tijl.
 • Lugard jr., G.J. (1950). Het stenen kruis bij Boxbergen. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1950 6 [6. 4e jaargang.] (pp. 111-112) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1951). Het Huis Eerde. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1951 7 [7. 5e jaargang.] (pp. 65-69) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1953). Stad der kunstenaars. De Mars 8 [8. De Mars: Maandblad van en voor Overijssel (1953-1981). Deventer-nummer, october 1953.], 1 (10).
 • Lugard jr., G.J. (1955). Museumwezen in Overijssel. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1955 9 [9. 9e jaargang.] (pp. 38-42) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1955). Fragment Deventer Historie. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1955 10 [10. 9e jaargang.] (pp. 82-92) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1956). Lof van Deventer.11 [11. zynde het verhael van vele periculen, wonderbaerlicke uitreddinghen, vrome, vroede ende manhafte daden, voorkomende in d’historie der vermaarde Keyserlicke Vrye Hanze Stadt Deventer] Zwolle: Koninklijke Uitgeverij van de erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1956). De Drie Haringen.12 [12. Gids en beknopte catalogus van het museum, onderdeel van het museum De Waag] Deventer: Museum De Waag
 • Lugard jr., G.J. (1958). Kiek in de pot. Hedendaagse Overijsselse poëzie.13 [13. Met gedichten van o.a. Johanna F. van Buren, Joh. Buursink, H. Entjes, W.M. Kruseman, J.M. Legtenberg, Rie Peet, G. Pleiter, J.A. Rispens, A.G. Sangers, Gerhard Werkman, C. Wilkeshuis en Nico J. Wilkeshuis.] Zwolle: Koninklijke uitgeverij van de Erven J.J. Tijl n.v.
 • Lugard jr., G.J. (1959). De zingende stad: Een historie van Deventer. Deventer: N. Kluwer.
 • Lugard jr., G.J. (1960). Deventer Litteratuur. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1960 14 [14. 14e jaargang.] (pp. 99-113) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1962). Bewogen getij. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1962 15 [15. 16e jaargang.] (pp. 87-97) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1963). In memoriam mgr. A.E. Rientjes. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1963 16 [16. 17e jaargang.] (pp. 10) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1963). De Grimberg bij Rijssen. In G.J. Lugard Jr. (Red.), Overijssel: Jaarboek voor cultuur en historie, 1963 17 [17. 17e jaargang.] (pp. 91-103) Zwolle: Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl N.V.
 • Lugard jr., G.J. (1968). Schoonhoven’s Filigrain: Historie van de zilverstad.18 [18. Met tekeningen van G. Neven.] Schoonhoven: Van Nooten.
 • Lugard jr., G.J. (1970). Afscheidssymphonie – `If winter comes` – een klankbeeld van Deventer. Eigenbeheer.
 • Lugard jr., G.J. (1970). Deventer Mozaïek: Facetten van Deventer in heden en verleden. Deventer: N. Kluwer.
 • Lugard jr., G.J. (1971). Bibliographie van Gerh. J. Lugard jr. 1921-1970. Deventer: Eigenbeheer.
 • Lugard jr., G.J. (1972). Deventer, een wandeling. Deventer: Instituut voor Volsksontwikkeling
 • Lugard jr., G.J. (1974). U.D. honderd jaar not out: Gedenkboek van de Deventer Cricket- en Footballclub Utile Dulci 1875-1975. Deventer?: D.C. en F.C. Utile Dulci.
 • Hul, R.M. van ’t (mei, 2021). Bibliografie Gerhard Jan (Gerhard) Lugard jr. (Deventer, 8 oktober 1900 – Deventer, 27 juli 1976)
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.