Tag Archives: Overijssel

De Joden in Overijssel

|pag. 957| DE JODEN IN OVERIJSSEL DOOR JAC. ZWARTS.      De Joden vervulden in Overijssel een gewichtige economische functie, daar zij schier uitsluitend de economische schakel waren tusschen de zoo sterk het eigen karakter bewarende bevolking en de economische centra daarbuiten. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijssel

OVERIJSSEL SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN Mr G.A.J. VAN ENGELEN VAN DER VEEN Mr G.J. TER KUILE EN R. SCHUILING * UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ Æ.E. KLUWER – DEVENTER [IV] COMITÉ VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET BOEK „OVERIJSSEL”: Zijne Excellentie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

De mediatie van 1657, ten behoeve der ridderschap en steden van Overijssel

DE MEDIATIE VAN 1657, TEN BEHOEVE DER RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL. (uit de memoriaelboeken van Steenwijk.) _______      Den 16 September 1654 kwamen bij de Magistraat te Steenwijk in commissie, de heeren Burgemeester Keurbeecke van Kampen, Vreze van Zwolle en … Lees verder

Posted in Hasselt, Steenwijk Tagged , , , , ,

Lijst van verkort geciteerde werken

Lijst van verkort geciteerde werken. A. Benthem Gzn.: Geschiedenis van Enschede en zijn naaste omgeving. Enschede 1895. H.T. Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795—1840. Rijks-Geschiedkundige-Publicaties. ’s Gravenhage 1905 en v. H.T. Colenbrander: Inlijving en Opstand. Amsterdam 1911. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

VII. Het maatschappelijk en godsdienstig leven der Joden in Overijsel 1795—1814

VII. Het maatschappelijk en godsdienstig leven der Joden in Overijsel 1795—1814.      De emancipatie der Joden in 1796 had de minachting, die velen in Overijsel ten opzichte van de Joden koesterden, niet uitgewischt. Voor velen bleef het woord Jood identiek met … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

VI. De burgerlijke gelijkstelling der Joden in Overijsel, hunne organisatie onder het koningschap van Lodewijk Napoleon en gedurende de inlijving

VI. De burgerlijke gelijkstelling der Joden in Overijsel, hunne organisatie onder het koningschap van Lodewijk Napoleon en gedurende de inlijving.      § 1. De emancipatie der Joden in de provincie Overijsel.      De strijd voor de emancipatie der Joden werd door de … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

V. De Joden hier te lande in den Franschen tijd (1795—1814)

V. De Joden hier te lande in den Franschen tijd (1795—1814).      Tot nu toe heb ik mij hoofdzakelijk kunnen beperken tot datgene wat den Joden in het gewest Overijsel wedervoer. In het tijdperk, dat de Republiek bestond uit zeven kleine … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,

IV. De Zwolsche Joden tot 1795

IV. De Zwolsche Joden tot 1795. A. Verhoudingen tusschen de Joden en Christenbevolking.      Bij de bespreking van de voorwaarden, waaronder de Joden in de provincie Overijsel leefden, is gebleken hoe gunstig deze zijn, in vergelijking met die van andere landen. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

III. De Joden buiten Zwolle in de provincie Overijsel gedurende de 18de eeuw

III. De Joden buiten Zwolle in de provincie Overijsel gedurende de 18de eeuw. § 1. De Vestiging der Joden.       In den loop der 18de eeuw werden de Joden in meerdere plaatsen van Overijsel toegelaten. Hun godsdienst konden zij aldaar vrij … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

II. De beteekenis van de Zeventiende eeuw voor de Joodsche bevolking in Overijsel

II. De beteekenis van de Zeventiende eeuw voor de Joodsche bevolking in Overijsel.       De vestiging van Portugeesche en Spaansche Joden, die in het allerlaatst van de 16de eeuw te Amsterdam een aanvang nam en de vrijheden, die hun werden verleend, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,