Tag Archives: 1931

Overijssel

OVERIJSSEL SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN Mr G.A.J. VAN ENGELEN VAN DER VEEN Mr G.J. TER KUILE EN R. SCHUILING * UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ Æ.E. KLUWER – DEVENTER [IV] COMITÉ VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET BOEK „OVERIJSSEL”: Zijne Excellentie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Verslagen en Mededelingen 48e stuk 1931

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Achtenveertigste Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1931.   INHOUD Een Waalsch Predikant te Kampen. Naamlijst der Luthersche Predikant … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,