Streng, Jean Cornelis

Jean Cornelis Streng (Heerlen, 1945);

Studie: Noordelijke Leergangen Zwolle, Rijks Universiteit Groningen, promoveerde in 1997 aan de Rijks Universiteit Leiden op een dissertatie: ‘Stemme in staat’: de bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795.

Werk: historicus

Dr. Jean Streng

Werken van Jean Cornelis Streng 1 [1. Met dank aan Jean Streng voor de verleende toestemming voor digitalisatie van zijn werken]:
 
– Streng, J.C. (1983) De Deventer magistraat, de armenzorg en enkele andere aspekten van sociale zorg. 1566-1587. (Scriptie). Geschiedenis MO-B, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Streng, J.C. (1985) De afgevaardigden van de provincie Overijssel naar de generale instellingen van de Republiek. (Scriptie). Geschiedenis MO-B, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Streng, J.C. (1988) Frans van Bleyswyck 1671-1746 (Doctoraalscriptie) Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Streng, J.C. (1988) Frans van Bleyswyck 1671-1746, catalogus (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Streng, J.C. (1989) De veiling van de bibliotheek van Samuel Johannes Gelderman te Zwolle in 1749. Zwols Historisch Jaarboek, 1989, 123-140.
– Streng, J.C. & Mierlo, Th. M. van (1989) Kerk en klooster na de hervorming. In A.J Gevers en A.J. Mensema (Red.), De Broerenkerk te Zwolle. (pp. 37-76). Zwolle: Waanders.
– Streng, J.C. (1989) De afgevaardigden van de provincie Overijssel naar de generale instellingen van de Verenigde Republiek 1650-1702. Overijsselse Historische Bijdragen, 104, 51-88.
– Streng, J.C. (1990) Boeken en boekenbezit in Overijssel van circa 1570 tot circa 1830. Een inventarisatie. Overijsselse Historische Bijdragen, 105, 97-122.
– Streng, J.C. & Simoni, A.E.C. (1990) The Leiden engraver Frans van Bleyswyck (1671-1746) Quaerendo, 20 (2), 111–136.
– Streng, J.C. (1990) Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan. Zwols Historisch Tijdschrift, 7 (4), 132-138.
– Streng, J.C. (1990) De Zwolse kunstschilder Derk Jan van der Laan, 1759-1829. Zwolle: Provinciaal Overijssels Museum.
– Streng, J.C. (1991) De Zwolse dichter Lubbertus Rietberg (1783-1826). Zwols Historisch Tijdschrift, 8 (2), 40-52.
– Streng, J.C. (1991) De kunst van het zoeken. Zwols Historisch Tijdschrift, 8 (4), 137-139.
– Streng, J.C. (1991) C.H.Th. Bussemakers “Geschiedenis van Overijssel gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk” na 100 jaar. Overijsselse Historische Bijdragen, 106, 21-44.
– Streng, J.C. (1992) Een “mennistenstreek” van H.A. Doyer. Zwols Historisch Tijdschrift, 9 (2), 43-46.
– Streng, J.C. (1992) The plates in the Leiden University Catalogus Librorum of 1716. Quærendo, 22 (4), 273-284.
– Streng, J.C. (1993) Gerrit van der Horsts ‘Vrolijke zangnijmf’. Zwols Historisch Tijdschrift, 10 (3), 72-75.
– Streng, J.C. (1994) Twee spotdichten op de adel van Gerard ter Borch. Zwols Historisch Tijdschrift, 11 (4), 123-125.
– Streng, J.C. (1994) ʹO heerlijk Staatjuweel van Overijsselʹ: reacties op het werk en de persoon van Rabo Herman Schele (1622-1662), in dicht en ondicht. Overijsselse Historische Bijdragen, 109, 87-101.
– Streng, J.C. (1994) De correspondentie van Rhijnvis Feith, 1753-1824: ‘Zo als men aan gemeenzaame vrienden gewoon is te schrijven’. Epe: eigen beheer.
– Streng, J.C. (1995) “Tot maintain van de souvereiniteit en het hoge gezagh van d’overigheit”. De regenten en de gereformeerde kerk te Zwolle tijdens het ancien régime. In: P.H.A.M. Abels De Kerk in de Kop. Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel. (p. 175-193) Delft: Eburon.
– Streng, J.C. (1995) Het eerste jaar der Bataafse vrijheid. Zwols Historisch Tijdschrift, 12 (3), 89-97.
– Streng, J.C. (1995) ‘Drie jongens in revolutietijd’, een jongensboek van Hans van Assen. Zwols Historisch Tijdschrift, 12 (3), 104-105.
– Streng, J.C. (1996) Aan weerszijden van de Franse revolutie: Zwolle voor 1787 en na 1795. Overijsselse Historische Bijdragen, 111, 105-116.
– Streng, J.C. (1996) Henricus Brumanus (1638-1679): Zwols rector, historicus en medicus. Zwols Historisch Tijdschrift, 13 (1), 20-23.
– Streng, J.C. (1996) Belastingperikelen over pruiken en kapsels. Zwols Historisch Tijdschrift, 13 (3), 99-101.
– Streng, J.C. (1996) ‘Lieve Naatje’. Zwols Historisch Tijdschrift, 13 (4), 123-128.
– Streng, J.C. (1997) ‘Stemme in staat’: de bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795. (Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, Leiden). Hilversum: Verloren.
– Dijk, E.A. van & Streng, J.C. (1997) Zwolle in de Gouden Eeuw: Cultuur en schilderkunst.2 [2. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling ‘Zwolse kunst, een wereld van contrasten’, van 21 september t/m 30 november 1997, Stedelijk Museum Zwolle.] Zwolle: Stedelijk Museum Zwolle.
– Streng, J.C. (1997) ‘De zenuwen doen mij alles beven’. Zwols Historisch Tijdschrift, 14 (1), 6-9.
– Streng, J.C. (1997) Naar Parijs: Een reisverslag van enige Zwolse heren naar de Franse hoofdstad in 1777.3 [3. Reeks Overijsselse handschriften (3)] Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (1998) Zwolland. Zwols Historisch Tijdschrift, 15 (1), 23-27.
– Streng, J.C. (1998) De ‘Vredes Triomph’ van 1648, Zwols Historisch Tijdschrift, 15 (2), 52-54.
– Streng, J.C. (1998) De echo’s van de patriotten: een reactie op een reactie. Overijsselse Historische Bijdragen, 113, 140-143.
Streng, J.C. (1998) Lieve Naatje: Brieven van Elsje Feith aan Naatje Siertsema, en andere familieleden.4 [4. Reeks Overijsselse handschriften (4)] Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (1999) Uitdragerij en uitdragers in de achtiende eeuw. Zwols Historisch Tijdschrift, 16 (2), 57-61.
– Streng, J.C. (1999) Twee zilveren heiligen. Zwols Historisch Tijdschrift, 16 (4), 144-145.
– Streng, J.C. (1999) Het rijke roomse leven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Zwols Historisch Tijdschrift, 16 (4), 146-153.
– Streng, J.C. (1999) Het is thans zeer briljant: Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancien régime naar moderne tijd. Hilversum: Verloren.
– Streng, J.C. (1999)
Eene reyse na Vlaanderen en Braband: Een reisverslag van Lambertus Nilant, 1768.5 [5. Reeks Overijsselse handschriften (5)] Epe: Eigen beheer.
– Mensema, A.J., Mooijweer, J. & Streng, J.C. (2000) De ridderschap van Overijssel: Le métier du noble. Zwolle: Waanders.
– Streng, J.C. (2000) Van folio tot duodecimo: De Zwolse boekverzamelingen van: St. Michaëlparochie (circa 1680).6 [6. Reeks Overijsselse handschriften (7)] Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (2000) Een onbetaalde rekening van Gesina ter Borch. Overijsselsche Historische Bijdragen, 115, 33-39.
– Streng, J.C. (2000) De weg naar volwaardige adeldom: De Overijsselse edelen en hun onderwijscurriculum tijdens de achttiende eeuw en de Bataafse tijd. Virtus, 7 (1), 1-20.
– Streng, J.C. (2000) ‘Uyt liefde van de catholyke religie’: De rooms-katholieke elite in Overijssel tijdens de zeventiende eeuw. Leidschrift 7 [7. Elites, Speciaal nummer van Leidschrift.], 15 (1), 120-165.
– Streng, J.C. (2001) Vrijheid, gelijkheid, broederschap en gezelligheid: Het Zwolse Sint Nicolaasgilde tijdens het ancien régime. Hilversum: Verloren.
– Streng, J.C. (2001) Gelieve het daer heen te dirigeren…: De brieven van stadhouder Willem V aan Arend Sloet tot Tweenijenhuizen, 1771-1785.8 [8. Reeks Overijsselse handschriften (10)] Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (2001) In dienst: Twee eeuwen domestieken bij de familie Van Haersolte. Virtus, 8 (1-2), 11-19.
– Streng, J.C. (2001) Met zicht op de wijde wereld. De culturele dynamiek van de steden Deventer, Kampen en Zwolle tijdens het Oude Bewind. Overijsselsche Historische Bijdragen, 116, 7-44.
– Streng, J.C. (2003) De adel in de Republiek. Virtus, 10 (), 71-101.
– Streng, J.C. (2004) Godemiche. Zwols Historisch Tijdchrift, 21 (4), 109-111.
– Streng, J.C. (2004) Familieaantekeningen van de kunstschilder Willem Claesz. Heda (1594-1680). De Nederlandsche Leeuw, 121 (), 44-46.
– Streng, J.C. (2004) ‘Uyt liefde van de catholyke religie’: de rooms-katholieke elite in Overijssel tijdens de zeventiende eeuw. Overijsselse Historische Bijdragen, 119, 105-132.
– Streng, J.C. (2004) Zwols biografisch woordenboek: Een draagbaar mausoleum. Hilversum: Verloren.
– Streng, J.C. (2005) Familieaantekeningen Greven (1595-1731). De Nederlandsche Leeuw, 122 (), 302-307.
– Streng, J.C. (2006) Politiek, patronage en patriottisme: Overijsselse predikanten in de tijd van de Republiek. In M.A. Ebben, S. Groenveld & F.P. Wagenaar. (Red.), De cirkel doorbroken: Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen.9 [9. Leidse historische studiën, 10.] (pp. 239-252). Leiden: Instituut voor Geschiedenis.
– Streng, J.C. (2006) Ontsproten uit een oude en gedistingeerde familie. Rhijnvis Feith laat zijn maatschappelijke status vastleggen. Zwols Historisch Tijdschrift, 23 (1), 11-12.
– Streng, J.C. (2006) Een plaats van vele herinneringen: De Grote Markt. Zwols Historisch Jaarboek, 23 (2), 46-94.
– Streng, J.C. (2007) Het schoonste gezicht van de wereldt: De waardering en duiding van het Overijsselse landschap tussen renaissance en romantiek.10 [10. Intellectueel Overijssel 1.] Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (2007) ‘Hausmacht’ en Republiek: De graven Van Rechteren en de heerlijkheid Almelo tijdens het Oude Bewind. In A.J. Gevers & A.J. Mensema. (Red.), Mensen van adel: Beelden, manifestaties, representaties.11 [11. Adelsgeschiedenis, 4.] (pp. 119-138). Hilversum: Verloren.
– Streng, J.C. (2007) Voorouders in handel en ambacht. Genelogie en gildenarchieven. Genealogie, 13, 46-49.
– Streng, J.C. (2008) Kweekster van verstand en hart: Boekcultuur en leescultuur in Overijssel tussen 1650 en 1850.12 [12. Intellectueel Overijssel 2.] Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (2008) Tot welstand van ’t gemenebest: Het Latijnse onderwijs en de humanistische cultuur in Overijssel tijdens het Oude Bewind 13 [13. Intellectueel Overijssel 3.] Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (2008) Honderdvijftig jaar Overijsselse ‘kleine kerkgeschiedenis’ laverend langs moderne devotie, protestantisering en verzuiling. Overijsselse Historische Bijdragen, 123 14 [14. Speciaal nr: De bundels gebundeld: 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel.], 312-342.
– Streng, J.C. (2009) Alba amicorum: Vriendschap, verering en verplichting. Overijsselse Historische Bijdragen, 124, 92-98.
– Streng, J.C. (2009) ‘Capellen’s naam zal eeuwig leeven’: De patriotten Joan Derk van der Capellen tot den Pol en Robert Jasper van der Capellen van de Marsch. In J.C.C.F.M. van den Borne (Red.), Genealogie en de canon II (pp. 1-26). Den Haag: Centraal Bureau voor Genealogie.
– Streng, J.C. (2009) Zich met de publique zaaken bemoeien. Het staatkundig debat in Overijssel tijdens het Oude Bewind. 15 [15. Intellectueel Overijssel 4.] Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (2009) De zangberg aan de IJssel 1780-1830. Het Bilderdijk Museum, 26, 21-23.
– Streng, J.C. (2012) Wat vlamme woelt mij inde sinnen?: Literatuur en literair leven in Overijssel en Gelderland van 1600 tot 1880 Epe: Eigen beheer.
– Streng, J.C. (2013) Een intrigerend ‘postuurtje’. Een literatuurqueeste in de vroegmoderne tijd naar de context van twee Zwolse dildo’s. Overijsselse Historische Bijdragen, 127, 49-64.
– Streng, J.C. (2013) Sophia Cornelia of Sophia Charlotte?. De Nederlandsche Leeuw, 130 (2), 86-87.
– Streng, J.C. (2013) Batavisch bloed , met geel haar en drie korte rokken. Etnografisch reisnotities in de negentiende eeuw over de Overijsselse bewoners. Overijsselse Historische Bijdragen, 128, 205-242.
– Streng, J.C. (2014) Twee conterfeitsels van de heer van Almelo te paard. Overijsselse Historische Bijdragen, 129, 87-90.
– Streng, J.C. (2015) Anna Maria Moens: een bevlogen pedagoge te Wijhezicht. Overijsselsche Historische Bijdragen, 130, 123-132.
– Streng, J.C. (2016) Leven naar staatsgelegenheid. Gelderse en Overijsselse adellijke vrouwen (1600-1850). Epe: Eigen beheer.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.