Tag Archives: Wijhe

Werkkring der jezuieten buiten Zwolle

WERKKRING DER JEZUÏETEN BUITENZWOLLE. ________      Het laatste vijf-entwintig-jarig tijdvak der 16de eeuw was, gelijk voor zoo menig Nederlandsch gewest, ook voor Salland een tijd van verschrikking en oorlogsjammer. Het weerlooze landvolk was blootgesteld aan afpersing en plundering, roof en moord … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Het dijkregister van Wijhe van 1601

|pag. 1| HET DIJKREGISTER VAN WIJHE van 1601.      Den 4en Juni 1308, gaf bisschop Guy van Utrecht op Spoolderberg zijn dijkrecht van Salland.      Hij deed dit, zooals de aanhef dit vermeldt: »bij Rade eens crachtigen mans die wijsheit an hem … Lees verder

Posted in Wijhe Tagged ,