Tag Archives: dijkrecht

Het dijkregister van Wijhe van 1601

|pag. 1| HET DIJKREGISTER VAN WIJHE van 1601.      Den 4en Juni 1308, gaf bisschop Guy van Utrecht op Spoolderberg zijn dijkrecht van Salland.      Hij deed dit, zooals de aanhef dit vermeldt: »bij Rade eens crachtigen mans die wijsheit an hem … Lees verder

Posted in Wijhe Tagged ,

Het oude Dijkregt van Hasselt

[pag. 1] {Titelpagina} [pag. 2] {blanco} [pag. 3]   VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS __________ OVERIJSSELSCHE STAD-, DIJK- EN MARKEREGTEN.  _____ TWEEDE DEEL. VIERDE STUK. _______ HET OUDE DIJKREGT VAN HASSELT _______ ZWOLLE DE ERVEN J.J. TIJL. … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Dijkregt van Hasselt

{Titelpagina} [pag. 2] {blanco} [pag. 3]   OVERIJSSELSCHE Stad-, Dijk- en Markeregten. ___________ TWEEDE DEEL. TWEEDE STUK. Dijkregt van Hasselt. __________ ZWOLLE, W. E. J. TJEENK WILLINK.  1873. [pag. 4] {blanco} [pag. 5]   DIJKREGT VAN HASSELT. __________   Slechts … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Dijkregt van Cellemuiden

[pag. 1] {titelpagina} [pag. 2] WERKEN, UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS ________ Verslagen van de Handelingender vergaderingen van de Vereenigingen, 1e-50 e stuk. (Niet in den handel). Catalogus der Bibliotheek van de Vereeniging. Zwolle, … Lees verder

Posted in Cellemuiden Tagged , ,