Tag Archives: Olst

Werkkring der jezuieten buiten Zwolle

WERKKRING DER JEZUÏETEN BUITENZWOLLE. ________      Het laatste vijf-entwintig-jarig tijdvak der 16de eeuw was, gelijk voor zoo menig Nederlandsch gewest, ook voor Salland een tijd van verschrikking en oorlogsjammer. Het weerlooze landvolk was blootgesteld aan afpersing en plundering, roof en moord … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Het Kerspel Olst

HET KERSPEL OLST. _________ I.      Wil de lezer aanstonds poolshoogte nemen, dan zij hem medegedeeld, dat wij ons bevinden aan den rechter oever van den IJssel, tusschen Deventer en Zwolle. Daar ligt benoorden Diepenveen de burgerlijke gemeente Olst, voorheen een … Lees verder

Posted in Olst Tagged ,