Tag Archives: Raalte

Werkkring der jezuieten buiten Zwolle

WERKKRING DER JEZUÏETEN BUITENZWOLLE. ________      Het laatste vijf-entwintig-jarig tijdvak der 16de eeuw was, gelijk voor zoo menig Nederlandsch gewest, ook voor Salland een tijd van verschrikking en oorlogsjammer. Het weerlooze landvolk was blootgesteld aan afpersing en plundering, roof en moord … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Kerkelijk Raalte in het laatst der 16de en begin der 17de eeuw

KERKELIJK RAALTE IN HET LAATST DER 16DE EN BEGIN DER 17DE EEUW. _______      Met het jaar 1578 brak voor de aan den IJsel gelegen landen een zeer benarde tijd aan. De strijd tegen de Spaansche heerschappij, in Holland en Zeeland … Lees verder

Posted in Raalte Tagged , , ,

Heilige boomen

[pag. 364] HEILIGE BOOMEN. ______ In 1637 ging men nog van Deventer en elders te bedevaart naar Holten en den heiligen boom bij het Friezewijk Dat men zich vijfentwintig jaar later nog aan de vereering van heilige b o omen … Lees verder

Posted in Deventer, Holten, Raalte Tagged , , ,