Tag Archives: Ommen

Het huis te Eerde

HET HUIS TE EERDE. _______      Het landgoed Eerde, in het voormalig kwartier Salland der Provincie Overijssel, in de nabijheid van de stad Ommen en het dorp den Ham gelegen, vormde, volgens de vroegste berigten, die van de dertiende eeuw dagteekenen, … Lees verder

Posted in Ommen Tagged ,

Bijdrage aan een discussie : De Joden van Ommen

|pag. 34| omziengeschiedenis  BIJDRAGE AAN EEN DISCUSSIE : DE JODEN VAN OMMEN Twee redevoeringen van H.M. de Koningin speelden tijdens de viering van de vijftigste herdenking van de bevrijding een rol in de discussies over de positie van de joden … Lees verder

Posted in Ommen Tagged ,

Is de hof te Irthe Eerde bij Ommen of het erf De Irthe onder Lente gem. Dalfsen

|pag. 14| IS DE HOF TE IRTHE EERDE BIJ OMMEN OF HET ERF DE IRTHE ONDER LENTE, GEM. DALFSEN?      Gelijk men weet bezat het adellijk stift Essen vele en onderscheidene erven in Salland, zoowel te Daarle (Hellendoorn) als vooral bij … Lees verder

Posted in Dalfsen, Ommen Tagged , , ,

Ommen verbrand, 1624

[pag. 363]   OMMEN VERBRAND, 1624. _______   In den Tegenw. Staat van Overijssel IV. 1. bl. 83 vindt men opgeteekend, dat de kerk te Ommen korten tijd na 1622 eene prooi der vlammen geworden is, toen het gansche steedje … Lees verder

Posted in Ommen Tagged , ,