Tag Archives: 1624

Ommen verbrand, 1624

[pag. 363]   OMMEN VERBRAND, 1624. _______   In den Tegenw. Staat van Overijssel IV. 1. bl. 83 vindt men opgeteekend, dat de kerk te Ommen korten tijd na 1622 eene prooi der vlammen geworden is, toen het gansche steedje … Lees verder

Posted in Ommen Tagged , ,

Geschiedkundige brieven, 1568, 1583, 1584, 1624.

Geschiedkundige brieven, 1568, 1583, 1584, 1624. Medegedeeld uit het archief der stad Hasselt door den heer Ebbinge Wubben te Staphorst.      De heer van Groesbeek vermaant den magistraat van Hasselt, om het drukken, verkoopen en verspreiden van eenige oproerige geschriften, waarvan … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , , , , ,