Tag Archives: 1584

Aanslag op de stad Hasselt door de Spaanschgezinden, op den 27 September 1584

AANSLAG OP DE STAD HASSELT DOOR DE SPAANSCHGEZINDEN, op den 27 September 1581. _______      Het is bekend, dat de Staatsgezinden, om voor te komen dat Hasselt, hetwelk toen ter tijd nog meest katholijk en koningsgezind was, niet ten eenen male, … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , , ,

Geschiedkundige brieven, 1568, 1583, 1584, 1624.

Geschiedkundige brieven, 1568, 1583, 1584, 1624. Medegedeeld uit het archief der stad Hasselt door den heer Ebbinge Wubben te Staphorst.      De heer van Groesbeek vermaant den magistraat van Hasselt, om het drukken, verkoopen en verspreiden van eenige oproerige geschriften, waarvan … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , , , , ,