Tag Archives: Oldenzaal

De gleuven in de Bentheimersteenen van de Plechelmuskerk te Oldenzaal

DE GLEUVEN IN DE BENTHEIMER STEENEN VAN DE PLECHELMUSKERK TE OLDENZAAL. _______      Ieder, die de mooie oude Plechelmuskerk te Oldenzaal wel eens goed heeft bekeken, zal weten, hoe er in de Bentheimer steenen in de buitenmuren dier kerk, vooral aan … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged ,

De groote steen te Oldenzaal

DE GROOTE STEEN TE OLDENZAAL.      Op de groote markt te Oldenzaal, en wel aan het zuidoostelijk einde, ligt de dusgenoemde Groote Steen, een massief granietblok van eene onregelmatige, doch meestal ronde gedaante, behalve dat de naar boven gekeerde zijde een … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged ,

De grenzen van het Wigbolt in Oldenzaal in 1642

DE GRENZEN VAN HET WIGBOLT VAN OLDENZAAL IN 1642. _________      In een foliant op het Oldenzaalsch Archief, getiteld Memori Boock Voor de Stadt Oldenzaell: Waer Jnne g’ annoteert, die Wichbolt vande Stadt, ende Stadts Tinsen, hutten, Consenten etc. en loopende … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged ,

Gifte ter herstelling van de Sint Plechelmus-kerk te Oldenzaal, A° 1628

|pag. 294| GIFTE TER HERSTELLING VAN DE Sint Pléchelmus-kerk te Oldenzaal. A° 1828. ________       De bede om hulp ter restauratie van de collegiale St. Plechelmus-kerk te Oldenzaal en het welwillend fiat daarop, schreef ik af in het Belgisch rijks-archief te … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged ,

De H.H. Relieken van St. Plechelmus te Oldenzaal

|pag. 394| DE HH, RELIEKEN VAN ST. PLECHELMUS TE OLDENZAAL. _______       Philips van Roveen, van 1607 tot 1614 deken en sedert 3 Maart 1615 proost der kapittelkerk van Oldenzaal, heeft in zijne Aanteekeningen betrekkelijk de h. overblijfselen van St. Plechelmus … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged , , ,

Opschrift op de Mariaklok in den toren der Plechelmus kerk te Oldenzaal

|pag. 82| OPSCHRIFT OP DE MARIAKLOK IN DEN TOREN DER PLECHELMUS KERK TE OLDENZAAL.      In de jaargangen 1839 en 1841 van den Overijsselschen Almanak voor Oudheid en Letteren komt eene uitvoerige geschiedkundige beschrijving voor van de Plechelmus kerk te Oldenzaal … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged , ,

Lastbrief van Paus Gregorius XI aan den Thesaurier der Kerk te Oldenzaal in 1372

[pag. 43]   LASTBRIEF VAN PAUS GREGORIUS XI AAN DEN THESAURIER DER KERK TE OLDENZAAL IN 1372. _______   Dat het ,,niets nieuws onder de zon’’ ook geldt ten aanzien van het aantasten van kerkelijke goederen, wat tegenwoordig zoo menigeen … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged , , ,