Tag Archives: Plechelmuskerk

De gleuven in de Bentheimersteenen van de Plechelmuskerk te Oldenzaal

DE GLEUVEN IN DE BENTHEIMER STEENEN VAN DE PLECHELMUSKERK TE OLDENZAAL. _______      Ieder, die de mooie oude Plechelmuskerk te Oldenzaal wel eens goed heeft bekeken, zal weten, hoe er in de Bentheimer steenen in de buitenmuren dier kerk, vooral aan … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged ,

De H.H. Relieken van St. Plechelmus te Oldenzaal

|pag. 394| DE HH, RELIEKEN VAN ST. PLECHELMUS TE OLDENZAAL. _______       Philips van Roveen, van 1607 tot 1614 deken en sedert 3 Maart 1615 proost der kapittelkerk van Oldenzaal, heeft in zijne Aanteekeningen betrekkelijk de h. overblijfselen van St. Plechelmus … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged , , ,

Opschrift op de Mariaklok in den toren der Plechelmus kerk te Oldenzaal

|pag. 82| OPSCHRIFT OP DE MARIAKLOK IN DEN TOREN DER PLECHELMUS KERK TE OLDENZAAL.      In de jaargangen 1839 en 1841 van den Overijsselschen Almanak voor Oudheid en Letteren komt eene uitvoerige geschiedkundige beschrijving voor van de Plechelmus kerk te Oldenzaal … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged , ,