Tag Archives: Hoofdcursus

Marsch naar de sterren

Marsch naar de sterren Officiersopleidingen uit de gelederen, 1852-1928         Doctoraalscripte      Begeleiders: Prof. Dr. H. Amersfoort en Dr. W. Klinkert      Studierichting Geschiedenis      Leerstoelgroep Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis      Faculteit der Geesteswetenschappen      Universiteit van Amsterdam        22 oktober 1999      … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen 1895

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen. 1895. Kampen, LAURENS VAN HULST. Redactie 2 Voorwoord 3 Regelement 5 Kalender: 11 Datums 12 Koninklijke Familie 13 De thans regeerende Europeesche Vorsten 15 Waarde van eenige vreemde muntspeciën in Nederland 18 Het Briefport, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen 1893

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen 1893. Kampen, LAURENS VAN HULST. INHOUD. Voorwoord 3 Regelement 5 Kalender: 11 Datums 12 Koninklijke Familie 13 De thans regeerende Europeesche Vorsten 15 Raad van Voogdij over H.M. Koningin Wilhelmina 18 Ministers, Hoofden van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen      Op den 15den Maart 1882 is door de leerlingen van den Hoofdcursus te Kampen besloten tot het jaarlijks uitgeven van een Jaarboekje met het doel:      1°. meer licht te verspreiden over het inwendig leven, … Lees verder

Tagged , ,