Tag Archives: jaarboeken

Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie

Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie onder redactie van: Gerhard Jan Lugard Jr., (hoofdred.), Willem Hendrik Dingeldein en Herman Korteling. De serie begon in 1948 en liep tot 1963 werd voortgezet als Overijssel (1965-1969) dat op zijn beurt werd voortgezet … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Deventer Jaarboek

Het Deventer Jaarboek, uitgegeven in opdracht van de Historische Vereniging Deventer, beoogt jaarlijks artikelen te publiceren over de geschiedenis van Deventer. Het Jaarboek bevat bovendien de volgende vaste rubrieken: Bouwhistorie, archeologie en monumentenzorg; Aanwinsten Historisch Museum Deventer; Overledenen; Literatuuroverzicht; Gemeentebestuur; … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen 1895

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen. 1895. Kampen, LAURENS VAN HULST. Redactie 2 Voorwoord 3 Regelement 5 Kalender: 11 Datums 12 Koninklijke Familie 13 De thans regeerende Europeesche Vorsten 15 Waarde van eenige vreemde muntspeciën in Nederland 18 Het Briefport, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen 1893

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen 1893. Kampen, LAURENS VAN HULST. INHOUD. Voorwoord 3 Regelement 5 Kalender: 11 Datums 12 Koninklijke Familie 13 De thans regeerende Europeesche Vorsten 15 Raad van Voogdij over H.M. Koningin Wilhelmina 18 Ministers, Hoofden van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen

Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen      Op den 15den Maart 1882 is door de leerlingen van den Hoofdcursus te Kampen besloten tot het jaarlijks uitgeven van een Jaarboekje met het doel:      1°. meer licht te verspreiden over het inwendig leven, … Lees verder

Tagged , ,