Tag Archives: genealogie

Eenige geslachtkundige aanteekeningen over de familie Jonker te IJsselmuiden

EENIGE GESLACHTKUNDIGE AANTEEKENINGEN OVER DE FAMILIE JONKER TE IJSELMUIDEN. _____      Het is aan een ieder bekend, dat in vroeger eeuwen, zoowel in het ambtelijk als in het persoonlijk leven, veel minder geschreven werd dan tegenwoordig. Het tot schrijven bestemde papier … Lees verder

Posted in IJsselmuiden Tagged ,

Geslacht van Rijswijck te Kampen

Geslacht van Rijswijck te Kampen,door C.J. WELCKER.      In de „Overdrachten” komt op 16 Juni 1601 eene acte voor, waaruit blijkt, dat Johan van Rijswijck (tak A.IX.) een joffer Dirck gen. Knoppert, zijne vrouw, de helft van 8 akkeren land in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Geslachtkundige aantekeningen over de familie Maler te Kampen

GESLACHTKUNDIGE AANTEKENINGENOVER DE FAMILIE MALERTE KAMPEN DOOR C.N. FEHRMANN _______      Dank zij de jarenlange vriendschap, die bestaan had tussen Mej. C.J. Wekker, in leven gemeente-archivares van Kampen, en Mr. J.H.P. Ennema, beheerder van het Frans Walkate-archief, besloten de erfgenamen van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Prof. dr. K. Schilder

|pag. 80| komafgenealogie  De redactie draagt geen Verantwoordelijkheid voor De inhoud van de bijdragen Prof. dr. K. Schilder Reeds in de eerste uitgave van de IJsselakademie is aandacht gevraagd voor de man wiens kwartierstaat hier thans in de genealogische rubriek … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Nogmaals: prof. dr. K. Schilder

|pag. 104| Nogmaals: prof. dr. K. Schilder In december 1989 vroegen wij in dit blad (12e jrg. nr. 4) aandacht voor de kwartierstaat van de Kamper theoloog Klaas Schilder (1890-1952). Aan moederszijde [Grietje Leijdekker (1854-1926)], vindt men onder nr. 24 … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,