Nogmaals: prof. dr. K. Schilder


|pag. 104|

Nogmaals: prof. dr. K. Schilder

In december 1989 vroegen wij in dit blad (12e jrg. nr. 4) aandacht voor de kwartierstaat van de Kamper theoloog Klaas Schilder (1890-1952). Aan moederszijde [Grietje Leijdekker (1854-1926)], vindt men onder nr. 24 van de kw.st.: “Arnold Everts Leijdekker, geb. ca. 1748, daghuurder, woonde aan de Brink in Zalk, … enz.” Bij toeval vond ik een aanvulling op de gepubliceerde gegevens. In een Raadsresolutie van de Kamper Magistraat van 2 febr. 1736 met betrekking tot de trijpwerkers, treffen we een “Arnoldus Leijendekker” aan onder de keurmeesters van de trijpfabriek van Abraham Gallé, de Hugenootse vluchteling, die in 1696 vergunning had gekregen tot het oprichten van een dergelijke fabriek in Kampen. Zou deze Arnoldus wellicht verwant zijn aan de hierboven genoemde nr. 24? Uit de genealogische bronnen, aanwezig op de gemeentelijke archiefdienst van Kampen, is het volgende te halen:

24 Arnoldus Leijdekker, ged. 7-4-1748 in de Broederkerk te Kampen; komt met zijn ouders voor bij de volkstelling van 1748 als wonende in de Oudestraat (Cellebroederskwartier); als mombers voor de weeskinderen Arnoldus en Marregien Leijdekker [ged. 25-6-1749] werden op 24-9-1751 aangesteld: Arnoldus Leijendekker en Peter Sanbeek.

48 Evert Leijdekker, ged. 20-10-1720 in de Buitenkerk te Kampen, lidmaat Hervormde Gemeente Kampen vóór pasen 1742, begr. 20-9-1749 in de Buitenkerk te Kampen; geh. 30-4-1747 te Kampen, Buitenkerk, met:
49 Geertien van (’t) E(e)k, j.d. van Zwolle; overl. vóór 24-9-1751.

96 Arnoldus Leijdecker, als trijpwerker vermeld in 1736, lidmaat Hervormde Gemeente Kampen 21-9-1708, woont in 1748 in de Broederstraat, woont van 1758-1759 in Rijssen, erft van zijn zuster Reijntje in 1759 een huis en een hof in Kampen; begr. Buitenkerk, Kampen, 5-2-1763; geh. Als j.m. van Kampen 26-11-1719 te Kampen, Buitenkerk, met:
97 Marrichje van Eik, j.d. van Leiderdorp, begr. Buitenkerk, Kampen 29-6-1747.

192 Everhard Leijdecker, bij zijn huwelijk j.m. uit het Gulickerland, corporaal onder de Compagnie van de Heer Overste Holtsappel; laat in 1683 in Kampen een dochter Reijntje dopen, komt in 1691 met attestatie uit Breda te Kampen, op 20-4-1691 ingeschr. in het burgerboek, ‘niet weidende’; gehuwd te Kampen 24-8-1679 met:
193 Berendje van Biesen, j.d. van Kampen, dr. van Arent Martensz. van Biesen en Reijntje Vriese te Kampen, zij hertr. te Kampen in 1724, als wed. van Boxmeer, met Jacob Simbrig.

Jaap van Gelderen

_______
Gelderen, J. van (1990) Nogmaals: prof. dr. K. Schilder. IJsselacademie, 13 (4), 104.

Category(s): Kampen
Tags: , ,

Comments are closed.