Begraafplaatsen vertellen veel over geschiedenis van Joden


|pag. 1|

Begraafplaatsen vertellen
veel over geschiedenis van Joden

In het gebied van de IJsselakademie bevinden zich een tiental joodse begraafplaatsen, verschillend in grootte. In de loop van de 18de eeuw was het verzoek om naar eigen gebruiken de doden te begraven vaak het eerste contact tussen een groep Joden en de plaatselijke overheden. Thans vormen de grafzerken op deze dodenakkers een bron voor de geschiedenis van de Joden van geheel eigen aard. Behalve familie – en naamkundige gegevens (vaak zó niet terug te vinden in de burgerlijke stand) leveren de grafstenen ook taalkundige (hebreeuws, soms ook jiddisch) en kunsthistorische gegevens op (joodse symbolen), soms staan er hele verhalen op over de positie die iemand heeft ingenomen in gezin en gemeenschap. Zeker zal men deze gegevens niet kunnen verwaarlozen bij de bestudering van de geschiedenis der Joden in onze regio.

Jaap van Gelderen

Toegangshek begraafplaats 1

Hek dat toegang verschaft tot de Joodse begraafplaats in IJsselmuiden.
Tekst: ”Merk dit wel op, O wereldling O gij uit stof gevormde, bekeer u en word hemeling tot Hem die u eens vormde. Bekeer u daar het is nog tijd, eer gij weer stof geworden zijn.”

________
Gelderen, J. van (1979) Begraafplaatsen vertellen veel over geschiedenis van Joden. IJsselacademie, 2 (1), 1.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.