Snuif, Cornelis Jan

Cornelis Jan (Cor) Snuif (Zaandijk, 25 mei 1872 – Enschede, 14 december 19291 [1. www.wiewaswie.nl, overlijden]), apotheker Enschede (1895-), amateurhistoricus (geschiedenis van Enschede en Twente), secretaris VORG (1909-1929), zn van Gerrit Cornelis Snuif (1845-), kantoorbediende en Maartje de Jager. Gehuwd op 20 mei 18962 [2. www.wiewaswie.nl, huwelijk] te Enschede met Hermina Fenna ter Weele (Enschede, 21 januari 18743 [3. www.wiewaswie.nl, overlijden] – ), dr. van Hendrik ter Weele (18404 [4. www.wiewaswie.nl, geboorte]-19335 [5. www.wiewaswie.nl, overlijden]), confiseur en Gezina Wooldrik (18436 [6. www.wiewaswie.nl, geboorte]-19207 [7. www.wiewaswie.nl, overlijden]).

Over Cornelis Jan Snuif:

– Kuile, G.J. (1930) In Memoriam C.J. Snuif. Versl. en Meded. VORG, 47, 5-10.

Werken van Cornelis Jan Snuif:

– Snuif, C.J. (1909) Enschede van 1595 tot 1622. Versl. en Meded. VORG, 25, 98-104.
– Snuif, C.J. (1909) Gemeentebegrooting voor de gemeente Weerselo voor het jaar 1813. Versl. en Meded. VORG, 25, 142.
– Snuif, C.J. (1910) Demolieering en slechting van de dijk bij Gramsbergen. Versl. en Meded. VORG, 26, 95-97.
– Snuif, C.J. (1910) Kleine bijdragen uit Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 26, 141-153.
– Snuif, C.J. (1911) Kleine bijdragen uit Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 27, 82-86.
– Snuif, C.J. (1911) De bandijk van Goor. Versl. en Meded. VORG, 27, 87-93.
– Snuif, C.J. (1912) Kleine bijdragen uit Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 28, 170-181.
– Snuif, C.J. (1913) Aanvulling op het burgerboek van Ootmarsum. Versl. en Meded. VORG, 29, 49-58.
– Snuif, C.J. (1913) Kleine bijdragen uit Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 29, 94-107.
– Snuif, C.J. (1914) Kleine bijdragen uit Twenthe. Twenthsche gilden. Versl. en Meded. VORG, 30, 53-60.
– Snuif, C.J. (1914) Kleine bijdragen uit Twenthe. I. Het Gasthuis van Ootmarsum. Versl. en Meded. VORG, 30, 61-65.
– Snuif, C.J. (1914) Kleine bijdragen uit Twenthe. II. Het kantoor der Hessische licenten te Ootmarsum. Versl. en Meded. VORG, 30, 65.
– Snuif, C.J. (1915) Kleine bijdragen uit Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 31, 100-120.
– Snuif, C.J. (1915) Familieboek der Van Heeks. Enschede.
– Snuif, C.J. (1916) Kleine bijdragen uit Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 32, 68-89.
– Snuif, C.J. (1917) Charter van 1332, waarbij Hendrik graaf van Solms aan Bisschop Johan van Diest verkoopt al die renthe ende recht ende verval, die deze had binnen den uitersten oever van den Stadsgraven. Versl. en Meded. VORG, 34, 24-31.
– Snuif, C.J. (1917) Haaksbergen en de Blanckenborg. Versl. en Meded. VORG, 34, 32-42.
– Snuif, C.J. (1919) Bijdrage tot de geschiedenis van Oud-delden. Versl. en Meded. VORG, 36, 56-62.
– Snuif, C.J. (1921) Kleine bijdragen uit Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 38, 145-148.
– Snuif, C.J. (1924) Twenthe aan de hand van de kaarten van Jacobus van Deventer. Versl. en Meded. VORG, 41, 150-171.
– Snuif, C.J. (1925) Het borgmansrecht van Goor. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, VI, 196-221.
– Snuif, C.J. (1925) De Commenderie der Duitsche Orde te Ootmarsum. Versl. en Meded. VORG, 42, 1-57.
– Snuif, C.J. (1925) Twentsche Maten en Gewichten. Versl. en Meded. VORG, 42, 82-85.
– Snuif, C.J. (1926) De inkoop van de voogdij van den Hof van Espelo door Kapittel van St. Pieter te Utrecht in 1283. Versl. en Meded. VORG, 43, 26-44.
– Snuif, C.J. (1927) Het gewapend Burger Vrijcorps van Ootmarsum. Versl. en Meded. VORG, 43, 106-117.
– Snuif, C.J. (1928) De toestand der geneeskunde in Twente in de Zeventiende eeuw Versl. en Meded. VORG, 44, 92-116.
– Snuif, C.J. (1928) Twente in de eerste jaren na het twaalfjarig bestand Versl. en Meded. VORG, 44, 117-126.
– Snuif, C.J. (1928) De Burgerwapening in Goor. Versl. en Meded. VORG, 44, 260-261.
– Snuif, C.J. (1929) De petrikeur in Twente en meer spiciaal in Goor gedurende de republiek. Versl. en Meded. VORG, 46, 13-33.
– Snuif, C.J. (1929) Deventer fuhren, eene bijdrage tot de geschiedenis van den deventer handel in de middeleeuwen. Versl. en Meded. VORG, 46, 34-41.
– Snuif, C.J. & Snuif, M.G. (1930) Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twenthe. Amsterdam: De Spieghel.
– Snuif, C.J. (1931) De kleine steden van Twenthe. In. Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 774-788). Deventer: Æ.E. Kluwer.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.