Hoefer, Frederic Adolph

Frederic Adolph Hoefer (Sittard 14 april 1850 – Zeist 7 oktober 1938), 1e luitenant der artillerie (in 1930 bevorderd tot titulair generaal-majoor), gemeentearchivaris van Hattem (onbezoldigd), directeur Provinciaal Overijssels Museum (1894), oprichter van het Legermuseum en het Nederlands Openluchtmuseum, zn. van Peter Jacob Gustaf Hoefer, predikant en Frederica Jacobina Catharina Hieff. Gehuwd 1. op 28 mei 1874 te Utrecht met Clara Gewin (Oosterland 4 februari 1848 – Rotterdam  29 september 1889), dr. van Bernard(us) Gewin en Louisa Ernestina Maria Schutter 2. op 18 juni 1890 te Hattem met Cornelia Martina baronesse van Heemstra (1848 – Hattem 28 maart 1931), dr. van Frans Julius Johan baron van Heemstra en Henrietta Philippina Jacoba baronnesse van Pallandt.

Werken van Frederic Adolf Hoefer:

Hoever op 80-jarige leeftijd

Hoever op 80-jarige leeftijd

Boeken:

– De Gaasberg bij Hattem, P. Molenaar, Zwolle. 28 p., V bl. pl.
– Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars. Eeltjes, Rotterdam, 1888. 82 p.
De Klokken in den Toren der Bovenkerk en in den Nieuwen Toren te Kampen, in folio formaat met phot. lithogr. afbeeldingen. Werken VORG. Tijl, Zwolle, 1898. 17 p.
– Aanteekeningen betreffende de kerk van Hattem. Werken Gelre no.1, Gouda Quint, Arnhem, 1900 [i.e. 1901], X, 405 p.
– De St. Lebuinuskerk te Deventer. [naar onderzoekingen van W. te Riele Gz.] Kleinmann, Haarlem, ca. 1907. 19., 25 bl. pl.
– Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch. Werken Gelre no.7, Gouda Quint, Arnhem 1908. 123 p., 20 bl. pl.
Historie van Overijssel [W. Nagge]. tweede deel, Werken VORG 25. Tijl, Zwolle 1908. 440 p.
– Hoefer, F.A. (1912) Wandelingen door Oud-Zwolle. Zwolle : W. J. Berends.

Tijdschriften:

– 1896 –
– Hoefer, F.A. (1896). Het Klokkenspel van Zwolle. BtdGvO, 13, 2e serie, (3), 123-136.
– Bijdrage tot de onlusten te Hattem op het einde der vorige eeuw. In: VORG 19e stuk (1896). p. 88-170

– 1901 –
– Een bijdrage tot de grensgeschillen tusschen Gelderland en Overijssel in de XVI de eeuw. In: VORG 22e stuk (1901). p. 79-101.
– Eene bijdrage tot de geschiedenis der vervolging der Remonstranten. In: BtdGvO, 13e deel, 2e serie, 3e dl (1901). p. 86-93.
– Regeling van het loon der timmerlieden te Zwolle, 1631. In: BtdGvO, 13e deel, 2e serie, 3e dl (1901). p. 265-266.
– Een geschil tusschen ridderschap en steden van Overijssel en Frederik de Groote. In: BtdGvO, 13e deel, 2e serie, 3e dl (1901). p. 316-327.
– Een brief aan den generaal Von Schinner, commandant van Deventer, 1813-1814. In: BtdGvO, 13e deel, 2e serie, 3e dl (1901). p. 377-378.

– 1904 –
Het sacramentshuisje in de St. Michielskerk te Zwolle en zijn vervaardige. In: VORG 23e stuk (1904). p. 1-7.
– Hoefer, F.A. (1904) De capitulatie der ridderschap van 5 juni 1672. Versl. en Meded. VORG, 23, 35-37.
– Hoefer, F.A. (1904) Eene bijdrage tot den voormaligen loop van den IJssel. Versl. en Meded. VORG, 23, 38-45.
Enkele aanteekeningen omtrent de kerk te Wilsum.In: VORG 23e stuk (1904). p. 46-47.
– Geerloch van Deventer. In: VORG 23e stuk (1904). p. 69.
– Uit de resolutien van schepenen en raad van Zwolle. In: VORG 23e stuk (1904). p. 75.
– Jacobus van Deventer. In: VORG 23e stuk (1904). p. 80.
– Eene bijdrage tot de oude plaatsbeschrijving van Zwolle. In: VORG 23e stuk (1904). p. 81-120.

– 1907 –
– Hoe werd de stad Zwolle eigenares van het veer te Kathen?. In: BtdGvO, 14e deel, 2e serie, 4e dl (1907). p. 32-39.
– Aanteekeningen omtrent het Broerenklooster te Zwolle. In: BtdGvO, 14e deel, 2e serie, 4e dl (1907). p. 75-96.
– Oorlogsschatting door het kerspel Raalte in juli 1672 aan de Munsterschen opgebracht. In: BtdGvO, 14e deel, 2e serie, 4e dl (1907). p. 102-104.
– Een weeshuis binnen Vollenhove. In: BtdGvO, 14e deel, 2e serie, 4e dl (1907). p. 124-130.
– Groote opruiming van honden binnen Zwolle in 1405. In: BtdGvO, 14e deel, 2e serie, 4e dl (1907). p. 376.
– Bezienswaardigheden te Kampen. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. VIII jgn. nr. 3-4 (1907) p. 80-124.
Gebeeldhouwde balkdragers te Kampen. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. VIII jgn. nr. 5 (1907) p. 174.

– 1908 –
– Hoefer, F.A. (1908). Enkele mededeelingen omtrent het Kasteel Doorwerth. In Bouwkundige Tijdschrift, 1 [1. Deel 50 der Bouwkundige Bijdragen. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Bevordering der Bouwkunst.] XXIV (pp. 37-51) ’s-Gravenhage: Mouton & Co.
– Het raadhuis te Hasselt. In: Het Huis, Oud en Nieuw. Cuypers, 1908, p. 83-91.

– 1909 –
Het Reventer te Zwolle. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. tweede jaargang, tweede serie, (1909) p. 159-163.
– Mededeelingen omtrent Ootmarsum en omstreken. In: VORG 24e stuk (1909). p. 38-56.
– Eenige mededeelingen omtrent Kuinre. In: VORG 24e stuk (1909). p. 90-118.
– Verslag van het museum. In: VORG 25e stuk (1909). p. XXXIII-XLI.
Eenige historische mededeelingen omtrent Hasselt. In: VORG 25e stuk (1909). p. 27-55.
– Een gevaarlijk personage. In: VORG 25e stuk (1909). p. 133-141.
– Hoefer, F.A. De trouwzaal in het raadhuis te Zwolle. In: Bouwkunst (1909) p. 145-153 geïll.

– 1910 –
– Verslag van het museum over 1909. In: VORG 26e stuk (1910). p. XLIV-XLIX.
– Korte aanteekeningen omtrent Ommen. In: VORG 26e stuk (1910). p. 1-18.
– Hinrich van Kampen. In: VORG 26e stuk (1910). p. 47-48.
– Enkele aanteekeningen omtrent Blokzijl. In: VORG 26e stuk (1910). p. 111-140.

– 1911 –
– Verslag van het museum over 1910. In: VORG 27e stuk (1911). p. XXVI-XXXI.
– Enkele mededeelingen over Wijhe. In: VORG 27e stuk (1911). p. 7-26.
– De vesting Zwolle. In: VORG 27e stuk (1911). p. 37-81.

– 1912 –
– Verslag van het museum over 1911. In: VORG 28e stuk (1912). p. XXVIII-XXXIII.
– Mededeelingen over Dalfsen In: VORG 28e stuk (1912). p. 1-48.
– De kapel te Dieze bij Zwolle. In: VORG 28e stuk (1912). p. 134-135.
– De kapel te Assendorp bij Zwolle. In: VORG 28e stuk (1912). p. 136-137.
– De landweer als deel van een vesting. In: VORG 28e stuk (1912). p. 187.

– 1913 –
– Verslag van het museum over 1912. In: VORG 29e stuk (1913). p. XXXVI-LI.
– Mededeelingen omtrent het Zwolsche geschut. In: VORG 29e stuk (1913). p. 59-82.

– 1914 –
– Verslag van het museum over 1913. In: VORG 30e stuk (1914). p. XX-XXIV.
– Historische aanteekeningen omtrent Giethoorn. In: VORG 30e stuk (1914). p. 33-52.

– 1917 –
– Ter nagedachtenis aan A. Heysman. In: VORG 34e stuk (1917). p. 1.

– 1919 –
– Verslag van het museum en de boekerij. In: VORG 36e stuk (1919). p. XXI-XXVI.
– In Memoriam Mr. J. Nanninga Uitterdijk. In: VORG 36e stuk (1919). p. 1-2.

– 1920 –
– Verslag van het museum en de boekerij. In: VORG 37e stuk (1920). p. XXIV-XXXII.

– 1921 –
– Verslag van het museum en de boekerij. In: VORG 38e stuk (1921). p. XIII-XXI.
– Voordracht over Staphorst. In: VORG 38e stuk (1921). p. 1-14.

– 1922 –
– Verslag over het museum over 1921. In: VORG 39e stuk (1922). p. XXIV-XXV.
– Verkoop van gewijd vaatwerk. In: VORG 39e stuk (1922). p. 204-207.
– Naweeen van den patriottentijd. In: VORG 39e stuk (1922). p. 225-228.

– 1923 –
– Verslag over het museum. In: VORG 40e stuk (1923). p. XVII-XIX.
– Mededeelingen omtrent Rijssen. In: VORG 40e stuk (1923). p. 1-56.

– 1924 –
– Verslag over het museum. In: VORG 41e stuk (1924). p. XXXIV-XXXVI.

– 1926 –
– Hoefer, F.A. Aanteekeningen omtrent Zwolle. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 3e serie, zesde jaargang, (1926). p. 35-93.
– Hoefer, F.A. Aanteekeningen omtrent Hasselt. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 3e serie, zesde jaargang, (1926). p. 94-109.
– Hoefer, F.A. De Havezathe ’t Nijenhuis. In: Oudheidkundig Jaarboek : Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 3e serie, zesde jaargang, (1926). p. 115-121.

– 1929 –
– Verslag over het museum over 1928. In: VORG 46e stuk (1929). p. XLV-XLVIII.

– 1930 –
– Verslag van het museum over 1929. In: VORG 47e stuk (1930). p. XXVII-XXXI.

– 1931 –
– Verslag over het museum over 1930. In: VORG 48e stuk (1931). p.XXXIII-LII.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.