Formsma, Wiebe Jannes

Wiebe Jannes Formsma (Grijpskerk, 25 februari 1903 – Groningen, 19 maart 1999), historicus, archiefinspecteur in Overijssel (1930-1942), adjunct-archivaris (chartermeester) Rijksarchief ’s-Hertogenbosch (1942-1946), rijksarchivaris Groningen (1946-1968), redacteur van de Groningsche Volksalmanak (1946-1981), redacteur Archievenblad (1958-1961), secretaris KVAN, vice-voorzitter KVAN, voorzitter KVAN (1961-1966) zn. van Haaike Formsma (1849-1912), aannemer en Frouktje van der Veen (1860-1952).

Over Wiebe Jannes Formsma:
 
– Brood, P. (1989). Dr. W.J. Formsma: een mensenleven in de archieven. Archievenblad, 197-204.
– Ketelaar, F.C.J. (1999). Ter herinnering aan… Dr. W.J. Formsma (1903-1999) Archievenblad, 12.
 
Werken van Wiebe Jannes Formsma:
 
– Formsma, W.J. (1930). De wording van de Staten van Stad en lande tot 1536. (Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). Assen: Van Gorcum & Comp.
– Formsma, W.J. (1932). Kuinre, van heerlijkheid tot gemeente. Versl. en Mededel. VORG, 49, 56-70.
– Formsma, W.J. (1934). Het oud-archief der gemeente Goor. [z.p.]: [z.u.].1 [1. Druk: Smit, Hengelo.]
– Formsma, W.J. (1934). De polders van Kuinre en Blankenham. Versl. en Mededel. VORG, 50, 22-34.
– Formsma, W.J. (1935). De graaf van Goor en het graafschap Twente. Versl. en Mededel. VORG, 51, 40-48.
– Formsma, W.J. & Hommen, B.H. (1938). De oude archieven van Oldenzaal.
– Formsma, W.J. (1938). De revolutie van 1795 in Ootmarsum. Versl. en Mededel. VORG, 54, 137-148.
– Formsma, W.J. (1938). De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16e eeuw (1536-1599). Assen: Van Gorcum.2 [2. Van Gorcum’s Historische bibliotheek; Nr. 1]
– Formsma, W.J. (1940). De Saecularisatie van het Klooster Oldenzaal. Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 64 (1e aflevering), 96-112.
– Formsma, W.J. & Hommen, B.H. (1940). De archivalia van de Oldenzaalsche oudheidkamer.3 [3. Archivalia van de vereniging “De Oldenzaalsche Oudheidkamer”.] Oldenzaal: Verhaag.
– Formsma, W.J. & Hartgerink-Koomans, M. (1941). Kolonisatie te Kuinre. Saxo-Frisia, 3, 78-80.
– Formsma, W.J. (1942). Hasselt in de gewestelijke geschiedenis. Versl. en Mededel. VORG, 58, 31-47.
– Formsma, W.J. (1942). Archiefgids van Overijssel [z.p.]: [z.u.].
– Formsma, W.J. (1942). Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten. 17e stuk: Stadregt van Oldenzaal.4 [4. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis] Deventer: De Lange.
– Formsma, W.J. (1942). Hasselt in de overgangstijd van Spaanse naar Staatse zijde 1576-1594. Versl. en Mededel. VORG, 58, 56-76.
– Formsma, W.J. (1943). Het oud-archief der gemeente Ootmarsum. Assen: Van Gorcum.5 [5. Van Gorcum’s archief der archieven, No. 1.]
– Formsma, W.J. (1945). De windhandel van 1720 in Overijssel. Versl. en Mededel. VORG, 60, 110-123.
– Formsma, W.J. & Hoff, B. van ’t (1947). Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven. Groningen: Erven B. van der Kamp.
– Formsma, W.J. (1947). De schrijver(s) van de Tegenwoordige Staat van Stad en Lande. Groningse Volksalmanak, 1947, 190-195.
– Formsma, W.J. (1948). Groningen en 1848. Groningse Volksalmanak, 1948, 33-82.
– Formsma, W.J. (1948). Het dagboek van Jan Freerks Zijlker. Groningse Volksalmanak, 1948, 87-221.
– Formsma, W.J. (1948). Vormen van bestuur ten plattelande in de Noordoostelijke provincies voor 1795. Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, 3, 2-41, 161-178.
– Formsma, W.J. (1948). De Leen- en Tolkamer in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch. Handelingen van het … Nederlandsche Philologencongres, 1948, 84-86.
– Formsma, W.J., Luitjens-Dijkveld Stol, R.A. & Pathuis, A. (1973). De Ommelander Borgen en Steenhuizen.6 [6. Groninger historische reeks 2] Assen: Van Gorcum.
– Formsma, W.J. (1976). Historie van Groningen. Stad en Land. Groningen: Bouma’s Boekhuis.
– Formsma, W.J. (1982). Winsum. gedenkboek 1982. Groningen: Wolters-Noordhoff/Bouma’s Boekhuis.
– Formsma, W.J. (1986). Grijpskerk. De geschiedenis van een Groninger gemeente. Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten.
– Formsma, W.J. (1988). Geschiedenis tussen Eems en Lauwers. Opstellen over de Groninger geschiedenis [red.: Y. Botke en J.F.J. van den Broek]. 7 [7. Groninger historische reeks 4] Assen: Van Gorcum.
– Formsma, W.J., Coster, W. & Mierlo, Th.M. van (2002). Waterschapsarchieven rond Kampen. Kampen: Gemeentearchief Kampen.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.