Hattink, Reinier Elias

Mr. Reinier Elias Hattink (Tubbergen 20 maart 1842 – Stad Almelo 23 januari 1909), studeerde rechten te Leiden, sinds 21 April 1869 advocaat en procureur te Almelo, Benoemd op 1 jan 1896 als agent der Nederlandse Bank te Almelo, voorzitter van de VORG.  zn. van Reinier Hattink, predikant en Trijntje Dikkers. Gehuwd op 28 juni 1872 te Rijssen met Maria Jansen (Rijssen 1845 – Stad Almelo 1 april 1907), dr. van Jan Reint Janssen (1806-1856) en Gerhardina Helena Dikkers (1812-1892).

Over Mr. Reinier Elias Hattink:
 
Uitterdijk, J.N. (1909) In Memoriam Mr. R.E. Hattink. 20 Maart 1842 – 23 Januari 1909. Versl. en Meded. VORG, 25 XLII-XLV.
– Paus, M.H.J. (2002) De Hattinks en Tubbergen: Ds. R. Hattink herdacht, Mr. R.E. Hattink verhaalt. [Tubbergen]: Stichting Fundatie voor Hervormden te Tubbergen.
 
Werken van Mr. Reinier Elias Hattink:
– Hattink, Mr. R.E. (1874) Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van Tubbergen. Versln. en medn. VORG, 9., 53-130
– Hattink, Mr. R.E. (1878) Albergensia. Stukken betrekkelijk het Klooster Albergen. [naar het handschrift van Johannes van Lochem]. Werken VORG 11. Zwolle: Tijl.
– Hattink, Mr. R.E. (1878) Register op het oud-archief van Ootmarsum. Eerste stuk. Werken VORG 12. De erven J.J. Tijl, Zwolle, 1878. 80p.
– Hattink, Mr. R.E. (1882) Rechtsband bij verrassing. Kerkrechtelijke aanteekeningen naar aanleiding eener tegen mij gevoerde procedure over kerkelijk hoofdgeld te Almelo. Zwolle: Erven J.L. Tijl.
– Hattink, Mr. R.E. (1888) Acta Visitationis dioecesis Daventriensis, ab Aegidio de Monte factae 1571. Werken VORG 17, J.J. Tijl, Zwolle, 1888. XXVIII, 232p.
– Hattink, Mr. R.E. (1889, 20 November) Mr. J.I. van Doorninck. 27 Maart 1840 — 16 November 1889. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant., p. 1.
– Hattink, Mr. R.E. (1898) Landtrecht der Twenthe, declareert door Mr. Melchior Winhoff. Werken VORG 18, De erven J.J. Tijl, Zwolle, 1898. XXVI, 117p.
– Hattink, Mr. R.E. (1900) De heerlijkheid Almelo, 1236-1420. Versln. en medn. VORG, 21., 1-53.
– Hattink, Mr. R.E. (1900) Stadregt van Almelo. VORG, Tijl, Zwolle, 1900. XXV, 50p.
– Hattink, Mr. R.E. (1901, December). Doopvont te Almelo. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 3e Jgn. No. 3., p. 105-106.
– Hattink, Mr. R.E. (1901, December.) Kerkje te Wilsum. In: Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 3e Jgn. No. 3., p. 121.
– Hattink, Mr. R.E. (1901, December.) De Liberie van het voormalig Dominicaner Klooster te Zwolle. Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 3, (3) 121-122.
– Hattink, Mr. R.E. (1901) De buurbank en buurkerk te Albergen. Versln. en medn. VORG, 221-8.
– Hattink, Mr. R.E. (1901) Vluis. Versln. en medn. VORG, 22., 9-11.
– Hattink, Mr. R.E. (1901) Predikanten te Enschede. Versln. en medn. VORG, 22., 12-31.
– Hattink, Mr. R.E. (1901) Doodslag bij ongeluk of uit ongelijk. Versln. en medn. VORG, 22. 32-33.
– Hattink, Mr. R.E. (1901) De kerkreformatie in Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 22, 102-106.
– Hattink, Mr. R.E. (1901) Marke-varia. Versln. en medn. VORG, 22. 107.
– Hattink, Mr. R.E. (1903) In en om Almelo. De Twentsche Boekhandel, Almelo, 1903. 58p.
– Hattink, Mr. R.E. (1904) Marke-Varia IV. Versln. en medn. VORG, 23., 48.
– Hattink, Mr. R.E. (1904) De vicarie van St. Anna te Ootmarsum. Versln. en medn. VORG, 23. 70-75.
– Hattink, Mr. R.E. (1904) Archidiakonaat Deventer. Versln. en medn. VORG, 23, 76-79.
– Hattink, Mr. R.E. (1907) Collecte voor den verbranden toren te Uelsen, 1682. In: BtdGvO XIV. 2e serie, 4e deel, 1907, p. 1-8.
– Hattink, Mr. R.E. (1907) De legende van Bisschoppelijk Markengerichte in Overijssel. BtdGvO, XIV. (2e serie, 4e deel), 289-299.
– Hattink, Mr. R.E. (1907) Aller sclater nut. BtdGvO, XIV. (2e serie, 4e deel), 299.
– Hattink, Mr. R.E. (1909) Roomsche kerkgemeenten en priesters in Twenthe in de 18e eeuw. Versln. en medn. VORG, 24., 57-89.
– Hattink, Mr. R.E. (1909) Marke-Varia V. Versln. en medn. VORG, 25., 87-88.
– Hattink, Mr. R.E. (1909) Kerk en toren te Wierden. 1683. Versln. en medn. VORG, 25., 88.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.