Kerk en toren te Wierden. 1683


KERK EN TOREN TE WIERDEN. 1683.

_______

     Copijie uijt mijn Boek.
     Anno 1683 in September hebben Hijndrijck en Wessel Tussijnck de karcke en toren gedeckt. doen vertert 29 gl. en 14 st. in eten en drijncken. Dese rekenijnge is opgenomen doer Stoffer Leijdebur noch daer en boven van har beijden van 24 nachte slapen 48 st.
     Bekenne dat dijt so is bereckent. Oerkonde mijn eijgen hant. C. Ledebur, koster tot Wijrden.
     Hijr op ontfangen in verscheijden posten van Leijdebur 16 gl. en 12 st.
Derck Meijijer Beckers.
     De koster C. Ledeboer te Wierden was een zoon van Johannes L. en Josina van Rachvelt, kleinzoon van Christofer Ledeboer, predikant te Almelo.1 [1. Bijdr. t. d. G. v. O. IX, 358.]
Mr. R. E. H.

_____________
– Hattink, Mr. R.E. (1909) Kerk en toren te Wierden. 1683. Versln. en medn. VORG, 25., 88.

Category(s): Wierden
Tags: ,

Comments are closed.