Houck, Mr. Maurits Ernest (1858-1939)

Mr. Maurits Ernest Houck (Deventer, 8 oktober 1858 – Amersfoort, 7 juni 1939), conrector pro-gymnasium Harderwijk (?), leraar klassieke talen Gymnasium Deventer (1886-1923), conrector Gymnasium Deventer (?-1923), directeur Museum De Waag (1913-1939), lid VORG (1888-1939), bestuurslid VORG (1896-1905). Zoon van Wilhelm Conraed Houck (1816-1866), 1e luitenant der artillerie en Judith Elisabeth Gerhardina IJssel de Schepper (1821-1891). Gehuwd op 10 augustus 1887 te Deventer met Alida Vitringa (Enkhuizen, 15 oktober 1855 – ’s-Gravenhage 16 februari 1941), dochter van Annes Johan Vitringa (1827-1901), rector te Enkhuizen (1854), conrector te Gouda (1861), rector te Deventer (1862-1890), hoogleeraar Athenaeum te Deventer (1864) en Catharina Schouten (1831-1899)

Dr. Maurits Ernest Houck.
Geschilderd door Henricus Antonius (Han) van Meegeren (1889–1947)
Bron: Europeana

Over Mr. Maurits Ernest Houck:

 • Kronenberg, H. (1940). In memoriam M.E. Houck. Versl. en Meded. VORG, 56, XIX-XXIII.

Werken van Mr. Maurits Ernest Houck:

 • Houck, M.E. (1890). Gids voor Deventer en omstreken: Met plattegrond van Deventer, een groote Wandelkaart, Elf platen en vier Illustratiën in den tekst. Deventer: Joh. H.W. Kreunen.
 • Houck, M.E. (1891). Mededeelingen over het „Veenhuis” [te Twello, en zijn bewoners 1581-1762.] Versl. v/d. 67 verg. VORG, 17-19.
 • Houck, M.E. (1895, 11, 12 en 14 oktober). Feuilleton: Een schandelijke knevelarij. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, no. 239, 240, 241 (Tweede bijvoegsel), p. 1.
 • Houck, M.E. (1896). Medeelingen over aan buitenlandsche universiteiten gestudeerd hebbende Overijsselaars (1531-1627) Versl. v/d. 77 verg. VORG, 9-14.
 • Houck, M.E. (1896, 17 Februari). Een vischdiner A°. 1550. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, no. 40 (Eerste Blad), p. 1.
 • Houck, M.E. (1896, 1 juni; 3 augustus). Over loonen, arbeidsduur en prijzen: Mededeelingen uit het laatst de 16e eeuw. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, no. 126 (Tweede Blad); No. 180 (Eerste Blad), p. 1; p. 1-2.
 • Houck, M.E. & Dixon, Ch. (1898). Deventer onder de stadhouders uit het Huis van Oranje: De historische groep in den optocht op 1 Sept. 1898 toegelicht. Deventer: Jac. van der Meer.
 • Houck, M.E. (1898). Genealogie van het geslacht Dorre. BtdGvO, XII 14-19.
 • Houck, M.E. (1898). Aanteekeningen betreffende Revius, getrokken uit het Deventer archief [16de en 17e eeuw. BtdGvO, XII 331-333.
 • Houck, M.E. (1898, 25 Juli). Is Jan Pieterszoon Swelinck te Deventer geboren?. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, no. 171 (Derde Blad), p. 1-2.
 • Houck, M.E. (1899). Relieken en kerkeschatten der Lebuinuskerk te Deventer. [1566-1593] Versl. v/d. 83 verg. VORG, 8-12.
 • Houck, M.E. (1900). Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleyda Wolfsen, Derck Hardensteyn en Henrick ter Bruggen, benevens aanteekeningen omtrent hunne familieleden. Versl. en Meded. VORG, 20, 1-524.
 • Houck, M.E. (1900, 30 Oktober). Bijdrage tot de geschiedenis van het St. Elizabeths Gasthuis, thans Krankzinnigengesticht, te Deventer. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 255, Tweede Blad, p. 1-2.
 • Houck, M.E. (1901). Eenige mededeelingen betreffende Balthazer Boedeker, den stichter van het athenaeum te Deventer, en diens verwanten. Versl. en Meded. VORG, 22, 34-65.
 • Houck, M.E. (1904). Iets over Deventer’s oudste drukkers. Versl. en Meded. VORG, 23, 1-5.
 • Houck, M.E. (1909). Wandelingen door Oud-Deventer. Deventer: Charles Dixon.
 • Houck, M.E. (1912). Oud-Deventer Prentenboek. Deventer: charles Dixon.
 • Houck, M.E. (1914). Register van stukken betreffende het geslacht ter Borch. Versl. en Meded. VORG, 30, 1-5.
 • Houck, M.E. (1915). De sluse int Westervle. Versl. en Meded. VORG, 31, 78.
 • Houck, M.E. (1915). Namen der zusters van het Buskenshuis te Deventer. Versl. en Meded. VORG, 31, 79.
 • Houck, M.E. (1915). Namen der zusters van het Brandeshuis en Folienhuis te Deventer. Versl. en Meded. VORG, 31, 79-81.
 • Houck, M.E. (1915). Plakkaat tegen de ketterij en kettersche boeken in 1524 te Deventer uitgevaardigd. Versl. en Meded. VORG, 31, 82-87.
 • Houck, M.E. (1916). Sint Lebuinus. Versl. en Meded. VORG, 32, 90-95.
 • Houck, M.E. (1916). Bonnsche maat. Versl. en Meded. VORG, 32, 95-96.
 • Houck, M.E. (1916). Eerlijke begrafenis aan een zelfmoordenaar gegund. Versl. en Meded. VORG, 32, 97.
 • Houck, M.E. (1916). Genealogie Lamberts. Versl. en Meded. VORG, 32, 193-230.
 • Houck, M.E. (1920). Oude afbeelding van Deventer, Kampen, Zwolle en Toutenburg. Versl. en Meded. VORG, 37, 111-119.
 • Houck, M.E. (1921). Varia. Versl. en Meded. VORG, 38, 149-152.
 • Houck, M.E. (1928). Bombazijnwerkers gilde. Versl. en Meded. VORG, 45, 245-246.
 • Houck, M.E. (1930). Beschuldiging van Ketterij. Versl. en Meded. VORG, 47, 381-382.
 • Houck, M.E. (1930). Van schermmeester geestelijke geworden. Versl. en Meded. VORG, 47, 382.
 • Houck, M.E. (1930). Bladvulling. Versl. en Meded. VORG, 47, 383-384.
 • Houck, M.E. (1930). Waardebepaling van den „Airnhemsgulden”. Versl. en Meded. VORG, 47, 385-386.
 • Houck, M.E. (1931). Een blauwverver heeler van kankergezwellen. Versl. en Meded. VORG, 48, 73-74.
 • Houck, M.E. (1931). Een hoffelijkheidsgeschenk der stad Deventer aan Johan van Oldebarneveld. Versl. en Meded. VORG, 48, 75.
 • Houck, M.E. (1935). Hottepage – Ziegezage. Versl. en Meded. VORG, 51, 57-60.
 • Houck, M.E. (1935). Mr. J. Acquoy. Zaltbommel 10 September 1866 – Gorssel 11 Januari 1935. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1935 (pp. 101-106). Leiden: E.J. Brill.
 • Kronenberg, H. & Houck, M.E. (1947). Genealogie van Boe(c)kholt.1 [1. Uit de nagelaten papieren van Dr. M.E. Houck samengesteld.] Versl. en Meded. VORG, 62, 152-186.
 • Hul, R.M. van ’t (febr., 2022). Bibliografie van Mr. Maurits Ernest Houck (Deventer, 8 oktobert 1858 – Amersfoort, 7 juni 1939)
Category(s): Auteurs

Comments are closed.