Buiten, Geïllustreerd weekblad

Buiten, met Geïllustreerd weekblad als ondertitel, was een Nederlands tijdschrift, dat wekelijks verscheen van 1907 tot en met 1936.
De uitgever was Scheltema & Holkema’s Boekhandel te Amsterdam, nu bekend onder de naam Scheltema. Het tijdschrift bevat artikelen op het gebied van natuur en landschap, landgoederen en buitenplaatsen, tuinieren, reizen en cultuurhistorie. De jaargangen van 52 nummers zijn later doorgaans ingebonden in groene of bruine banden, samen met een meegeleverde inhoudsopgave.
Het tijdschrift bevat onder meer unieke foto’s van kasteelinterieurs die tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gingen, zoals van het Groot Kasteel te Deurne in de jaargang 1912.
De fotograaf Cornelis Johannes Steenbergh (1859-1939 1 [1. Cornelis Johannes Steenbergh (Amsterdam, 9 juli 1859 – Velsen, 14 december 1939), fotograaf. Zn. van Wilhelmus Alexander Steenbergh, baardscheerder, winkelier, kantoorbediende. (1819-1893) en Johanna Maria Schouten (1820-1894). Gehuwd op 12 september 1889 te Leiderdorp met Jannette Cornelia Maria Schrijver (Leiderdorp, 8 maart 1868 – Velsen, 28 oktober 1953), dr. van Hendrik Schrijver (1840-1881), warmoezier, bloemist en Cornelia de Vos Nielsen.]) droeg foto’s van honderden Nederlandse monumenten bij. Bron: wiki/Buiten_(weekblad)

Mededeeling aan de abonné’s

     Nu hiermede het laatste nummer van dezen jaargang verschijnt, moeten wij U mededeelen, dat met ingang van 1 Januari 1937 ons tijdschrift zal worden gecombineerd met „HET LANDHUIS”, uitgegeven door Joh. Enschedé & Zonen, Grafische Inrichting N.V.
     Wij zijn overtuigd, dat „BUITEN” hier in goede handen is en dat deze uitgeefster zooveel mogelijk het cachet van het blad zal bewaren.
     Wat den inhoud betreft: de bestaande rubrieken zullen worden aangevuld met die van „HET LANDHUIS”, zooals woningbouw, interieurs, tuinaanleg, huishoudelijke wenken e.a.
     „HET LANDHUIS” verschijnt den 2den en 4den Woensdag van iedere maand met een aantal pagina’s (40) gelijk aan het dubbele van „BUITEN” (20); tegenover een kleiner formaat staat een kleinere, minstens even duidelijke letter, zoadat de lezers van „BUITEN” ongeveer eenzelfde hoeveelheid tekst ontvangen.
     De abonnementsprijs wordt bovendien aanzienlijk lager: ƒ 8.— per jaar franco thuis, tegen voorheen ƒ 14.— (12.50 + verzendkosten).
     Gezien het bovenstaande kunnen wij onze lezers met warmte aanbevelen, hun abonnement op „HET LANDHUIS” over te laten schrijven.
     Ons rest nog een woord van dank aan onze abonné’s voor het vertrouwen in ons gesteld. Velen hunner ontvangen reeds tientallen jaren ons blad, en inderdaad is het niet gebrek aan belangstelling van de zijde der lezers, die ons tot bovengenoemde stap noopt. Dit vindt veeleer zijn oorzaak in het feit, dat in den loop der laatste jaren, daartoe gedwongen door den economischen toestand, vele adverteerders ons verlaten hebben en een blad, dat steeds zoo verzorgd was als het onze, deze bron van inkomsten nu eenmaal niet blijvend ontberen kan.

Scheltema & Holkema’s Boekhandel en     
Uitgevers Maatschappij N. V., Amsterdam.     

 
     Na het voorafgaande kunnen wij volstaan met de verzekering te geven, dat wij alles in het werk zullen stellen om het vertrouwen der lezers van „BUITEN” te winnen en spreken onzen dank uit voor de wijze waarop de N.V. Scheltema & Holkema ons bij de overneming behulpzaam is geweest.

Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inr. N.V.     
Haarlem.                    

Redactie:

 • Henri van Booven 2 [2. Red. van 1907-1909?, vanaf 1910 t/m 1914 geen redacteur vermeld.])
 • Jhr. Jan Feith
 • Willem Mulier
 • Mr. A. Loosjes (3 [3. Red. van Idem, 1915-1925, 1927, jaargang 1926, 1928 t/m 1933, 1935 nog niet kunnen nazien.])
 • Mr. P.J.A. Boot (4 [4. Red. van 1934-1936]

Medewerkers zijn:

 • Ds. Pieter Willem Johannes van den Berg (Langerak Z.H. 1880 – Brummen 1952), hervormd predikant te Nijeveen (1904-1946), socioloog avant la lettre.
 • Reinhardt Herman Herwig (1878-1959), onderwijzer.
 • Mr. Adriaan Loosjes (1883-1949), secretaris van de Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, letterkundige, hoofdredacteur van Buiten

Artikelen in “Buiten” die betrekking hebben op Overijssel:5 [5. Jaargangen 1907-1910, 1912, 1914-1923, 1925, 1927, 1934, 1936 uitgezocht.]

 • Loggers 6 [6. De vermoedelijke auteur: Leendert Loggers (Zwolle, 29 mei 1861 – Zwolle, 29 februari 1920), onderwijzer. Zoon van Philip Loggers (1829-1894), kastemaker, meubelmaker en Gerrigje Gesina Loman (1838-1895). Gehuwd Maria Johanna van Eijsselsteijn (Zwolle, 1858- Zwolle, 1 oktober 1926), dochter van Frederik van Eijsselsteijn (1830-1913) en Hermiena Petronella Weenink.], L. (1909). Olst en Omgeving. Buiten, 3 (4), 40-42.
 • Loggers, L. (1909). Het Kasteel Rechteren. Buiten, 3 (10), 112-114; (11), 124-127; (12), 136-138.
 • Bins 7 [7. Felix Francois Pierre Bins (Amsterdam, 27 september 1868 – Amsterdam, 1938), wijnhandelaar, amateurfotograaf. Lid van vereniging Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging. Zoon van Franciscus Johannes Gerardus Bins (1835-), winkelier en Maria Anna Schilling (1846-). Gehuwd op 16 januari 1902 te Amsterdam met Antoinette Odilia Christina Josephina Hillebrand (Amsterdam, 19 maart 1871 – Bloemendaal, 6 februari 1927) dochter van Josephus Joannes Albertus Hillebrand (1838) en Christina Petronella Johanna van Haagen (1842-1929)], F.F.P. (1909). Denekamp en Omgeving. Buiten, 3 (17), 200-202; (18), 215-216.
 • Rodengate Marissen, ten (1909). Honderdjarig bestaan der Dedemsvaart, 1809 – 9 JULI – 1909. Buiten, 3 (25), 290-291.
 • Loggers, L. (1909). De Havezate Den Berg. Buiten, 3 (44), 536-537.
 • H.L.K. (1910). Over Steenwijk. Buiten, 4 (17), 200-201.
 • F. (1910). Uit Kampen. Buiten, 4 (28), 334-335.
 • Geesink, J. (1910). De Voorst bij Vollenhove. Buiten, 4 (33), 392-393.
 • Zeeheer, R. (1910). In Overijssel’s Noordhoek. Buiten, 4 (35), 415-417.
 • Hoefer, F.A. (1910). Een Praatje over Klokken (Slot). Buiten, 4 (48), 570-572.
 • Kuile, G.J. ter (1912). De Heerlijkheid en Ruïne van Lage. Buiten, 6 (4), 42-44,
 • Loggers, L. (1912). Zwolle. Buiten, 6 (6), 66-69.
 • Greeff, de (1912). Tuindorp „Het Lansink” te Hengelo (O).Buiten, 6 (40), 474-475.
 • Kuile, G.J. ter (1915). Belgische Vluchtelingen in de Stiftskerk te Weerselo. Buiten, 9 (3), 33-34.
 • Knappert, L. (1915). De Lutte bij Oldenzaal. Buiten, 9 (28), 328-329.
 • Berg, P.W.J. van den (1915). Wanneperveen en het Schultehuis. Buiten, 9 (33), 388-390.
 • Loosjes, A. (1916). Het Huis Eerde. Buiten, 10 (1), 4-5; (2), 16-17.
 • Reijers, A.J. (1916). Oud-Kampen aan den IJsselkant. Buiten, 10 (15), 172-175.
 • Berg, P.W.J. van den (1916). Giethoorn. Buiten, 10 (21), 244-246.
 • (1916). De Wandelweg Zwolle-Oldenzaal. Buiten, 10 (25), 292-294.
 • (1916). Eigenaardige gewoonten en opvattingen op het platteland van Overijssel. Buiten, 10 (40), 471.
 • Loosjes, A. (1917). Het Kasteel Het Nijenhuis. Buiten, 11 (1), 4-5.
 • (1917). Het huis „de drie gouden haringen” te Deventer. Buiten, 11 (17), 204.

 • Berg, P.W.J. van den (1917). Vollenhove. Buiten, 11 (32), 376-377; (33), 388-390.
 • Berg, P.W.J. van den (1917). Staphorst. Buiten, 11 (50), 592-594; (51), 607-609.
 • (1918). De kerk te Borne. Buiten, 12 (44), 526-527.
 • Berg, P.W.J. van den (1919). Blokzijl. Buiten, 13 (20), 232-233.
 • Berg, P.W.J. van den (1920). Het Schultehuis te Wanneperveen. Buiten, 14 (5), 60.
 • Reijers, A.J. (1920). „In Bethlehem” te Kampen. Buiten, 14 (47), 562-563.
 • Drijver, F.W.8 [8. Franciscus Wilhelmus Drijver (Utrecht, 26 mei 1860 – Bussum, 26 december 1940), Predikant (N.H.) Warder (7 maart 1886-1890), Predikant (N.H.) Grosthuizen en Avenhorn (1890-1899), Predikant (N.H.) Naarden 1899-). Zoon van Alexander Drijver (1826-1863) en Marie Clemence Ferdinandine Millecam (1828-1872). Gehuwd op 25 februari 1886 te Amsterdam met Willemina Johanna Mumter (Amsterdam, 13 maart 1862 – Naarden, 1 juli 1951), dochter van Willem Mumter en Johanna Willemina van Weijlen.] (1921). Legende van de Bergkerk te Deventer. Buiten, 15 (31), 361, 366-367.
 • Loosjes, A. (1921). Het Huis Hoenlo. Buiten, 15 (40), 472-473.
 • Berg, P.W.J. van den (1921). Hasselt. Buiten, 15 (41), 481, 484-487.
 • Drijver, F.W. (1921). De Ketel te Deventer. Buiten, 15 (48), 572.
 • Drijver, F.W. (1921). Een verdwijnend ambacht. Buiten, 15 (48), 574-574.
 • W. (1921). Een uithoek van Twente. Buiten, 15 (50), 592-597.
 • W. (1921). Een uithoek van Twente (Slot). Buiten, 15 (51), 604-607.
 • Loosjes, A. (1922). Het Huis te Windesheim. Buiten, 16 (1), 4-8; (2), 16-17.
 • Reijers, A.J. (1922). Poorten van Kampen. Buiten, 16 (7), 76-79; (8), 94-95.
 • Loosjes, A. (1922). Het Stadhuis van Deventer. Buiten, 16 (9), 104-105.
 • Loosjes, A. (1922). Het Landhuis te Deventer. Buiten, 16 (10), 116.
 • Loosjes, A. (1922). Het Landgoeg Haere. Buiten, 16 (18), 203.
 • Loosjes, A. (1922). „Penninckshoek” te Deventer. Buiten, 16 (18), 215.
 • Loosjes, A. (1922). Het Kasteel Twickel. Buiten, 16 (38), 448-449.
 • Loosjes, A. (1922). De Waag te Deventer. Buiten, 16 (40), 478-479.
 • Loosjes, A. (1922). Nog eens het Kasteel De Haar. Buiten, 16 (48), 568-569; (49), 580-582.
 • Dalfsen, H. van (1923). Aanteekeningen betreffende het Blokhuis te Genemuiden. Buiten, 17 (5), 57-59.
 • Dalfsen, H. van (1923). Van een gevangene op het voormalig Blokhuis te Genemuiden. Buiten, 17 (6), 68-71.
 • N.N. (1923). De Bergpoort van Deventer. (Bij de voorplaat). Buiten, 17 (11), 123.
 • Reijers, A.J. (1923). Het Oude en Nieuwe Raadhuis te Kampen. Buiten, 17 (26), 304-206; (27), 317-320; (28), 332-333.
 • Loosjes, A. (1923). Het stadhuis te Zwolle. Buiten, 17 (47), 560-561.
 • Broer, A.L. (1923). Oudejaar in Giethoorn. Buiten, 17 (52), 623-624.
 • Herwig, R.H. (1925). Naar de Overijsselsche Meren. Buiten, 19 (9), 100-103.
 • Zuiden, S. van (1925). Ootmarsum – „Het Vlöggelen”. Buiten, 19 (15), 177-178.
 • Staal, J.G. (1925). Het Landgoed Espelo. Buiten, 19 (43), 512.
 • Reijers, A.J. (1926). De Nieuwe Toren te Kampen. Buiten, 20 (22), 256-258.
 • Welcker, C.J. (1926). De Nieuwe Toren te Kampen. Buiten, 20 (25), 291.
 • Steenbergh, C. (1926). Oude Gevel te Oldenzaal (foto). Buiten, 20 (30), 360.
 • Loosjes, A. (1926). De O.L. Vrouwe of Mariakerk te Deventer. Buiten, 20 (34), 400.
 • Reijers, A.J. (1926). Van een verlaten Eiland. (Schokland) Buiten, 20 (41), 488-491.
 • Maat 9 [9. Annigje Maat. (Giethoorn, 19 augustus 1867 – Arnhem, 17 mei 1927), schrijfster.], A. (1926). Giethoorn verlicht. Buiten, 20 (42), 500-502.
 • Foto (1926). Huis aan de Kerkstraat hoek Zeedijk te Blokzijl. Buiten, 20 (44), 528.
 • Steenbergh, C. (1926). Zeventiende eeuwsche gevel te Oldenzaal (foto). Buiten, 20 (47), 564.
 • Foto (1927). In de Broerenkerk te Deventer. Buiten, 21 (5), 49.
 • Reijers, A.J. (1927). De Houtzagerssteeg te Kampen. Buiten, 21 (12), 142-143.
 • Kuile, G.J. ter (1927). Het Hofkes Huis te Almelo. Buiten, 21 (13), 160-163.
 • Kuile, G.J. ter (1927). De Toren van Almelo. Buiten, 21 (17), 202-203.
 • Reijers, A.J. (1927). Het Pakhuisje aan de Burgwalstraat te Kampen. Buiten, 21 (19), 223-224.
 • Kuile, G.J. ter (1927). De St. Plechelmuskerk te Oldenzaal. Buiten, 21 (19), 226-227.
 • Reijers, A.J. (1927). Het poortje van het voormalig Burgerweeshuis te Kampen. Buiten, 21 (20), 236-237.
 • Reijers, A.J. (1927). De Oorgatsluis te Kampen. Buiten, 21 (21), 244-245.
 • Kuile, G.J. ter (1927). Kerk en Toren der Ned. Herv. Gemeente te Enschede. Buiten, 21 (25), 298-299.
 • Geesink, J. (1927). De Broerenkerk te Zwolle. Buiten, 21 (27), 321-322.
 • Foto (1927). Bij de Stiftskerk te Weerselo. Buiten, 21 (28), 336.
 • Geesink, J. (1927). Oude huizen te Zwolle. Buiten, 21 (37), 439.
 • Geesink, J. (1927). Het huis van bewaring, of het vroegere provinciale tucht- of spinhuis te Zwolle. Buiten, 21 (41), 489-490.
 • Geesink, J. (1927). Het Vrouwenhuis te Zwolle. Buiten, 21 (43), 514-515.
 • Geesink, J. (1927). Het Museumgebouw te Zwolle. Buiten, 21 (44), 526-527.
 • Foto (1927). De Groote- of St. Lebuinuskerk te Deventer. Buiten, 21 (52), 613.
 • Tepe, R. (1934). Onze bedreigde Baardmeezen op het Kampereiland. Buiten, 28 (16), 190-191.
 • Koster, F. (1936). Bedreigde Schoonheid.10 [10. O.a. over de Zuiderzee, Urk en Schokland.] Buiten, 30 (2), 16-18.
 • Dingeldein, W.H. (1936). Het Noordtwentsche Heuvelland I. Buiten, 30 (5), 52-54.
 • Dingeldein, W.H. (1936). Het Noordtwentsche Heuvelland II. Buiten, 30 (6), 70-72.
 • Dingeldein, W.H. (1936). Het Noordtwentsche Heuvelland III. Buiten, 30 (7), 79-81.
 • Dingeldein, W.H. (1936). Het Noordtwentsche Heuvelland IV (slot). Buiten, 30 (8), 92-95.
 • Dingeldein, W.H. (1936). De Havezate „Singraven”. Buiten, 30 (12), 141-143.
 • Koster, F. (1936). Molens (IV).11 [11. O.a. Korenmolen (Beltmolen) bij Marienberg.] Buiten, 30 (43), 508-510.
 • Gazenbeek, Jac. (1936). In het land van Staphorst en Rouveen (I). Buiten, 30 (47), 560-562.
 • Gazenbeek, Jac. (1936). In het land van Staphorst en Rouveen (Slot). Buiten, 30 (48), 568-570.
 • Gazenbeek, Jac. (1936). In Overijsels Noordwest-hoek (I). Buiten, 30 (50), 592-594.
 • Gazenbeek, Jac. (1936). In Overijsels Noordwest-hoek (Slot). Buiten, 30 (51), 608-610.
Category(s): Tijdschriften

Comments are closed.