Reijers, Arend Jan (1867-1943)

Arend Jan Reijers (Kampen 20 december 1867 – Kampen 1 mei 1943), leraar, tekenaar, hoofd van de Burger-avondschool te Kampen, opzichter bij een architect, hoofdopzichter Dienst Gemeentewerken van de Gemeente Kampen (- 1 januari 1933 1 [1. Afscheid van den heer Reijers
Door burgemeester en wethouders.
     In de hedenmiddag gehouden vergadering van B. en W. dezer gemeente werd door het college afscheid genomen van den heer A.J. Reyers, hoofdopzichter van den dienst gemeentewerken, die op 1 Januari 1933 den dienst heeft verlaten.
     De burgemeester deed hierbij de mededeeling, dat het de regeering behaagd heeft den heer Reyers te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. – (1933, 2 januari) Afscheid van den heer Reijers Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 3.]
), ridder in de orde van Oranje Nassau (1933). zn van Jan Reijers, boekhouder (1839-1890) en Hillegje Loos (1840-1918). Gehuwd op 22 november 1906 te Amsterdam met Jeannetta Bregetta Schwab (Kampen 1872 – Kampen 15 juli 1924) dr. van Arend Schwab (1832-1902), bakker, logementhouder en Johanna Berendina van Wilsum (1835-).

 

Werken van Arend Jan Reijers:

– Reijers, A.J. (z.j.) Kampen, Korte beschouwing van de stad. 7 p.
– Reijers, A.J. (1905) Een en ander over laat-middeleeuwse bouwkunst, bouwmeesters uit dien tijd en het Gotische Huis te Kampen. Eigen Haard, 31 777-784.
– Reijers, A.J. (1905) De polder Mastenbroek en zijne geschiedenis. Bouwkundig weekblad, 25 (4) 28 januari, 41-45.
– Reijers, A.J. (1909) Geert van Wou, de oude. Elsevier, 19 (38), 316-321.
– Reijers, A.J. (1910) Thomas Berentszoon (1587-1625) Bouwkunst, 2 (1)
– Reijers, A.J. (1914) Aan de Graafschap te Kampen. De Bouwwereld, 13 (27), 9 juli, 213-220.
– Reijers, A.J. (1916) Oud-Kampen aan den IJsselkant. Buiten, 10 (15), 8 april 1916, 172-175.
– Reijers, A.J. (1917) De vesting Kampen. De Bouwwereld, 15 (11), 14 maart.
– Reijers, A.J. (1918) De Cellebroederspoort te Kampen. Ons Nederland, 149-151.
– Reijers, A.J. (1921) Urk. Flevo, 1 (6)
– Reijers, A.J. (1922) Poorten van Kampen. Buiten, 16 (7), 18 februari 76-79; (8), 25 februari, 94-95.
– Reijers, A.J. (1922) Een verdwijnend stadsgezicht. De Bouwwereld (3?) 18-20.
– Reijers, A.J. (1922) De St. Nicolaaskerk te Kampen; verslag eener voordracht voor de vereniging ’’Campen’’. De Bouwereld (3?) 202.
– Reijers, A.J. (1923) Het Oude en Nieuwe Raadhuis te Kampen. Buiten, 17 (26), 13 juni, 304-306, (27),  7 juli, 317-320; (28), 14 juli, 332-333.
– Reijers, A.J. (1925) Schokland. Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig Genootschap 2e serie, 41 (2), 151-188.
– Reijers, A.J. (1926) Van een verlaten eiland. Buiten, 20 (), 9 oktober, xx-xx.
– Reijers, A.J. (1927) De Houtzagersbrug te Kampen. Buiten, 21 (12), 142-143.
– Reijers, A.J. (1927) Het pakhuisje aan de Burgwalstraat te Kampen. Buiten, 21 (19), 223-224.
– Reijers, A.J. (1927) De Oorgatsluis te Kampen. Buiten, 21 (21), 244-245.
– Reijers, A.J. (1928) Een verdienstelijk, doch vergeten Kampenaar. J.J. Fels, schilder en schrijver. Kamper Almanak, 131-138.
– Reijers, A.J. (1929) Een verdwenen stadsgezicht. De voormalige Cellebroederspijp, thans Cellebroedersweg. Kamper Almanak, 137-146.
– Reijers, A.J. (1929) De Schepentoren te Kampen. Kamper Almanak, 159-163.
– Reijers, A.J. (1929) Een “betooverde” Kamper jongen in 1685. Kamper Almanak, 164-169.
– Reijers, A.J. (1930) Het torentje en het Kerkgebouw der Ev. Luthersche Gemeente te Kampen. Kamper Almanak, 3-6.
– Reijers, A.J. (1930) Van Koninklijke Brandspuitmakers te Kampen. Kamper Almanak, 146-149.
– Reijers, A.J. (1930) De twee portalen van de Bovenkerk te Kampen. Kamper Almanak, 169-173.
– Reijers, A.J. (1930) Het huizenblok aan de Zuidzijde der voormalige Hagensteeg, thans Hagenkade te Kampen. Kamper Almanak, 183-187.
– Reijers, A.J. (1921) Het Linneweversgilde. Kamper Almanak, 188.
– Reijers, A.J. (1930) Het huis “de Pelikaan”. 2 [2. Afgebroken dec. 1930. Oud­hollands woon- en winkelhuis aan de Oudestraat hoek Vischsteeg, thans Vispoort.]. Kamper Almanak, 151-158.
– Reijers, A.J. (1931) De Brandenberg te Wilsem (Afgebrand Donderdag 4 Dec. 1930). Kamper Almanak, 161-164.
– Reijers, A.J. (1931) Het voormalige huis Engelenberg. Kamper Almanak, 169-171.
– Reijers, A.J. (1931) De voormalige stads-naaischool (thans Nijverheids­school voor meisjes.). Kamper Almanak, 179-183.
– Reijers, A.J. (1932) Willem Bastiaan Tholen. Kamper Almanak, 127-136.
– Reijers, A.J. (1933) Ir. K. de Vidal de St. Germain. Direkteur van Kampens Gemeentewerken van 1 Jan. 1886 tot 1 Sept. 1919. Kamper Almanak, 129-134.
– Reijers, A.J. (1933) “Schokland” te Kampen. [Beschrijving scheepstype de “Schokker” en het ontstaan van de Schokkersbuurt te Kampen]. Kamper Almanak, 161-166.
– Reijers, A.J. (1933) Het trapje der voormalige Latijnsche School te Kampen. Kamper Almanak, 169-171.
– Reijers, A.J. (1933) Een merkwaardige Tabakspot. Kamper Almanak, 172-174.
– Reijers, A.J. (1934) Christiaan Henri van Fenema. Kamper Almanak, 124-131.
– Reijers, A.J. (1934) Iets over reclame en concurrentie in de 17e eeuw, te Kampen. Kamper Almanak, 161-162.
– Reijers, A.J. (1934) Het Noordelijk portaal der Bovenkerk te Kampen. Kamper Almanak, 165.
– Reijers, A.J. (1934) Beelden Oude Raadhuis. Kamper Almanak, 166.
– Reijers, A.J. (1935) Het Oude Raadhuis en de Schepenzaal te Kampen. De Telegraaf, oktober, 9 p.
– Reijers, A.J. (1936) Het Torentje der Doopsgezinde Kerk. Kamper Almanak, 1935/’36, 2.
– Reijers, A.J. (1936) Thomas Berendtsz. Kamper Almanak, 1935/’36, 145-155.
– Reijers, A.J. (1936) De Buiten-Veenepoort. Tot Renaissance-Poort verbouwd door Thomas Berendtsz in 1616 en afgebroken in 1844. Kamper Almanak, 1935/’36, 156-158.
– Reijers, A.J. (1936) De Nieuwe Toren te Kampen. Bouwmeester Philip Vingboons van Amsterdam. De Telegraaf, 6 p.
– Reijers, A.J. (1937) Het Oude Raadhuis te Kampen. Noordelijke gevel en Schepentoren. Kamper Almanak, 1936/’37, 182-188.
– Reijers, A.J. (1938) Een veranderd stadsgezicht. Een stedebouwkundige beschouwing. Kamper Almanak, 1937/’38, 158-164.
– Reijers, A.J. (1939) Uit het testament van mijn jeugd. Kamper Almanak, 1938/’39, 113-124.
– Reijers, A.J. (1939) Van twee vleeschhuizen en een merkwaardigen gevel te Kampen. Kamper Almanak, 1938/’39, 136-153.
– Reijers, A.J. (1940) De Kamper IJsselbrug in den loop der eeuwen. [Vanaf 1448 tot 1939]. Kamper Almanak, 1939/’40, 160-197.
– Reijers, A.J. (1940, 3 januari) De gerestaureerde voorgevel van het Olde Vleishuus. Kamper Nieuwsblad.
– Reijers, A.J. (1941) De voormalige Middeleeuwsche kerk op het Zuideinde van Schokland. Kamper Almanak, 1940/’41, 136-151.
– Reijers, A.J. (1941) Het Olde Vleishuus. Kamper Almanak, 1940/’41, 183.
– Reijers, A.J. (1941) In memoriam L.A. Springer. Kamper Almanak, 1940/’41, 238.
– Reijers, A.J. (1942) Over het Oud-Hollandsche Burgerhuis, het hoekperceel Oudestraat-Blauwehandsteeg, zuidzijde te Kampen en Eenige mededeelingen over Kamper bouwgeschiedenis. Kamper Almanak, 1941/’42, 116-146.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.