Dalfsen, Hendrikus van (1848-1928)

Hendrikus van Dalfsen (Genemuiden, 1 januari 1848 – Apeldoorn, 24 februari 1928), hulponderwijzer Deventer (1866-1872), hoofdonderwijzer Eerste Openbare School “Walschool” Steenwijk (1872-1914). Zoon van Jan van Dalfsen (1819-1905), gemeenteontvanger en Trijntje Berends van den Berg (1808-1887). Trouwde op 23 juli 1874 te Oostvoorne met Celia de Jong (Maasland, 4 oktober 1850 – Apeldoorn, 2 november 1914). Dochter van Arij de Jong (1823-1904), bouwman en Neeltje van der Spek (1823-1888).

Over Hendrikus van Dalfsen:

 • Buiter, D. (1999 1 [1. 2e druk 2003.]). Hendrikus van Dalfsen. In H. Spreen & J.D. van der Tuin (Reds.). Stad en Wold: de gemeenten Steenwijk en Steenwijkerwold in de twintigste eeuw (pp. 59-?) Steenwijk: Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.
 • Tiesnitsch, J. (2013). Hendrikus van Dalfsen (1848-1928), onderwijzer en geschiedschrijver. Historische Mededelingen, 30 (4), 98-101.

Werken van Hendrikus van Dalfsen:

 • Dalfsen, H. van (1881). Feestboekje: Programma der feestelijkheden te Steenwijk, op den 23sten Februari 1881, ter herdenking van Steenwijks ontzet in 1581.2 [2. Hierin: Beknopte schets der geschiedenis van Steenwijks beleg en ontzet door H. van Dalfsen. Met het Algemeen Nieuwsblad voor Steenwijk en omstreken 23 Februari 1881.]. Steenwijk.
 • Dalfsen, H. van (1892). De bevrijding van Steenwijk door Prins Maurits in 1592.3 [3. schrijvers uit vroegeren en lateren tijd op eenvoudige wijze naverteld door H. van Dalfsen.] Steenwijk: H. Spanjaard – A. Smit.
 • Dalfsen, H. van (1913, 21 Juni). Steenwijk in den Franschen tijd: 1. Vóór de komst der Franchen. Opregte Steenwijker Courant, 44 (51), p. 2-3.
 • Dalfsen, H. van (1913, 28 Juni). Steenwijk in den Franschen tijd: 2. Opregte Steenwijker Courant, 44 (52), p. 2.
 • Dalfsen, H. van (1913, 5 Juli). Steenwijk in den Franschen tijd: 3. Opregte Steenwijker Courant, 45 (1), p. 4.
 • Dalfsen, H. van (1913, 19 Juli). Steenwijk in den Franschen tijd: 4. Opregte Steenwijker Courant, 45 (3), p. 2.
 • Dalfsen, H. van (1913, 26 juli). Steenwijk in den Franschen tijd: 5. Opregte Steenwijker Courant, 45 (4), p. 4.
 • Dalfsen, H. van (1913, 2 augustus). Steenwijk in den Franschen tijd: 6. Opregte Steenwijker Courant, 45 (5), p. 3.
 • Dalfsen, H. van (1913, 9 augustus). Steenwijk in den Franschen tijd: 7. De bevrijding. Opregte Steenwijker Courant, 45 (6), p. 4.
 • Dalfsen, H. van (1913, 16 augustus). Steenwijk in den Franschen tijd: 8.4 [4. Wat nu volgt is een verkorting van een artikel, dat zal voorkomen in het „Gedenkboek voor Nederland”, Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 door H. van Dalfsen.] Opregte Steenwijker Courant, 45 (7), p. 4.
 • Dalfsen, H. van (1913, 23 augustus). Steenwijk in den Franschen tijd: 9. Opregte Steenwijker Courant, 45 (8), p. 4.
 • Dalfsen, H. van (1913, 30 augustus). Steenwijk in den Franschen tijd: 10. Opregte Steenwijker Courant, 45 (9), p. 4.
 • Dalfsen, H. van (1913). Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14. In G.J.W. Koolemans (Red.). Historisch gedenkboek der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid in 1813. Deel 3. (pp. 609-625) Haarlem: De Erven F. Bohn.
 • Dalfsen, H. van (1923). Aanteekeningen betreffende het Blokhuis te Genemuiden. Buiten, 17 (5), 57-59.
 • Dalfsen, H. van (1923). Van een gevangene op het voormalig Blokhuis te Genemuiden. Buiten, 17 (6), 68-71.
 • Dalfsen, H. van (1924). Bijdrage tot de geschiedenis van den overgang van Overijsel aan den vijand in 1672. In Dr. P.J. Blok & Dr. N. Japikse (Reds.). Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 6e reeks, 1e deel. (pp. 148-162). ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
 • Dalfsen, H. van (1925). De stormvloed in 1825: beschrijving van wat er in de eerste week van Februari 1825 plaats had in het Noordwesten van Overijssel. Steenwijk: Hovens Grev́e.

 
– Hul, R.M. van ’t (febr., 2021). Bibliografie Hendrikus van Dalfsen (Genemuiden, 1 januari 1848 – Apeldoorn, 24 februari 1928)

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.