Doornink, Gerrit Jan

Gerrit Jan Doornink (Deventer, 7 maart 1893 – Leusden, 8 april 1943 1 [1. Gerrit Jan werd op 30 september 1941 gearresteerd en (na verblijf in achtereenvolgens de strafgevangenis in Scheveningen, Kamp Amersfoort en Kamp Vught) op 8 april 1943 op de Leusderheide gefusilleerd. Op 2 mei 1946 werd zijn stoffelijk overschot op de algemene Begraafplaats te Deventer herbegraven.]), reserve- Kapitein 19 R.I., civiel bouwkundige. zn van Siebrand Wilhelm Doornink (1862-1926) en Hendrika Johanna Witteveen (1865-1931). Gehuwd op 5 maart 1940 te Deventer met Martina Maria (Tine) Hoogenraad (Rijswijk, 7 juni 1908 – Zutphen, 8 januari 1999), gemeentearchivaris te Zutphen, directeur Stedelijk Museum, Oudheidkamer Zutphen/Graafschap. dr. van Dr. Hendrik Reinier Hoogenraad (1878-1956), leraar Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Deventer, en Maria Jacoba Pruisnier (1878-1955)
 

Gerrit Jan Doornink


 

Werken van Gerrit Jan Doornink:
 
– Doornink, G.J. (1935) Uit de geschiedenis van de schipbeek. Versl. en Mededel. VORG, 51, 61-89.
– Doornink, G.J. (1936) Landweren bij Deventer. Versl. en Mededel. VORG, 52, 146-175.
– Doornink, G.J. (1936) Landweren. Tijdschrift van het Koninklijk Nederl. Aardrijkskundig Genootschap (2e Serie), LIII (6), 845-850.
– Doornink, G.J. (1936) Andries Schoemaker en zijn geillusteerde beschrijving van Overijssel. Versl. en Mededel. VORG, 52, 176-187.
– Doornink, G.J. (1936) Militaire maatregelen van Deventer in 14de eeuw. De Militaire Spectator,2 [2. Maandblad voor de Weermacht van Nederland en Indië] 105 (12), 476- 482.
– Doornink, G.J. (1937) Het ontstaan van de Schipbeek. Onze Aarde, 10 (1), 6-10.
– Doornink, G.J. (1938) Oude grenzen: Het Graafschap in Hameland van 1046. Tijdschrift van het Koninklijk Nederl. Aardrijkskundig Genootschap (2e Serie), LV (1), 84-89.
– Doornink, G.J. (1938) Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het Oversticht. Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde. 7e reeks, 9 (3-4), 244-262.
– Doornink, G.J. (1938) De klokken van de St. Lebuinus-toren te Deventer. Versl. en Mededel. VORG, 54, 149-166.
– Doornink, G.J. (1940) De ontgraving van den Arkelstein. Versl. en Mededel. VORG, 54, 89-94.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.