Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Zesde Deel, 1880

Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, Archivaris van Overijssel, en Mr. Nanninga Uiterdijk, Archivaris van Kampen. Zesde Deel, Zwolle, De Erven J.J. Tijl. 1880.

 

INHOUD

De geneeskunstbeoefenaren te Kampen.
II. De Chirurgijns.

Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het onderwijs in Overijssel:
X. De Fransche school.
XI. Concurrentie.
XII. Nog eenige schoolwetten.

Adelsbrief van Hendrik Martens, 1532.
Getuigenis omtrent de plaats van sommige altaren in de St. Nicolaaskerk te Kampen, 1623.
Inboedel van een Drapenier te Kampen 1565.
Kamper koek.
Herdenking van Deventers verlossing, 1608.
Koning Eduard III van Engeland, burger van Kampen, 1350.
De kerk te Kuinre, 1511.
Arend van Holtzende in ’t Karthuizerklooster op den Sonnenberg, 1575—1579.
Onuitgegeven charters uit de XIIIe en XIVe eeuw.
Hagepoorters. Paalburgers.
Albertus Knoppert, door Prof. Mr. J. de Wal.
Eene kloosterontvlugting.
Naschrift op idem.
Burgerboek van Hasselt, 1463—1606.
Trouw- en eeds-formulieren.
Essensche leenen.
Het Album Amicorum van Dr. Everhardus Avercamp, 1619.
Johannes van Amerongen, student aan de universiteit te Parijs, 1462.
Een rechtsgeleerd advies over het huwelijk van melaatschen, 1470.
Iets over sporen van zon- en maandienst bij de Germanen.
Verbaal van een gezantschap van twee leden der Zwolsche regeering naar Arnhem en Nijmegen in 1573.
De Reformatie te Borne.
Een topographisch praatje over Deventer II.
De ketel aan de waag te Deventer.

Geslachtkundige aanteekeningen:
I. Van Muiden.
II. Meeuwsen.
III. Voltelen.
IV. Schimmelpenninck.

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.