Tag Archives: Thomas Berendtsz

De oude poorten van Kampen

De oude poorten van Kampen De plaats, waar thans Kampen ligt, hebben de eerste bewoners vermoedelijk uit veiligheidsoogpunt uitverkoren. Zij voelden zich tusschen de IJssel-armen tegen onverhoedsche aanvallen van buiten beschermd, omdat zij als het ware op een eiland woonden. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

De Buiten-Veenepoort: Tot Renaissance-Poort verbouwd door Thomas Berendtsz in 1616 en afgebroken in 1844.

_______________↓_______________ |pag. 156| [afb. 1] DE BUITEN – VEENEPOORT. TOT RENAISSANCE-POORT VERBOUWD DOORTHOMAS BERENDTSZ IN 1616 EN AFGEBROKEN 1844. _______      De vesting Kampen was naar den Gelderschen kant, dus aan de Zuidzijde, bizonder versterkt. Want tegen het „strijdbre land van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Thomas Berendtsz.

_______________↓_______________ |pag. 145| THOMAS BERENDTSZ. _______      Als gezworen landmeter van Overijssel, schilder en architect is de man, wiens naam hierboven staat, in de geschiedenis van onze stad en in die van ons gewest bekend. Toen het dan ook 10 Mei … Lees verder

Posted in Kampen Tagged