Tag Archives: Theologische Hogeschool

Het experiment Kampen: De Theologische School in Kampen 1854 –1896

|pag. 7| omziengeschiedenis  Het experiment Kampen De Theologische School in Kampen 1854 – 1896 Jaap van Gelderen In november 1998 viel het besluit om de Theologische Universiteit in Kampen (synodaal) te laten fuseren met de Theologische Faculteit van de Vrije … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Gebrandschilderd raamwerk in de portaaldeur van het Hogeschoolgebouw

[pag. 172] GEBRANDSCHILDERD RAAMWERK in de portaaldeur van het Hogeschoolgebouw.      Toen na de Vrijmaking een nieuw gebouw moest worden ingericht, werden niet alleen van alle kant geschenken aangedragen – de aankleding legt daarvan nog menig getuigenis af – maar ook … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Epiloog

Epiloog      Ter toelichting van de titel vinde vermelding, dat deze ontleend is aan de zinspreuk van de Hogeschool, Romeinen 10 vers 8: Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Het promotierecht of de proef op de som

[pag. 155] Prof. H. J. SCHILDER HET PROMOTIERECHT OF DE PROEF OP DE SOM      Wie zich zet tot een bijdrage over dit onderwerp, voelt de wens bij zich opkomen, dat de ,,strijd om het promotierecht’’ nog eens bekroond moge worden … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De Bibliotheek

[pag. 149] Prof. P. DEDDENS DE BIBLIOTHEEK      Toen het plan opkwam, bij het eeuwfeest onzer Hogeschool een Gedenkboek uit te geven, was men ’t er over eens, dat daarin niet ontbreken mocht een bijdrage over de Bibliotheek. In ’t raam … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Vrijmaking der school

[pag. 123] Ds J. VAN BRUGGEN DE VRIJMAKING DER SCHOOL      Het leven der Theologische Hogeschool is zo innig met het leven der kerken verbonden, dat wat die kerken aangrijpt haar niet onberoerd kan laten. Toen dan ook een generale synode … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De strijd der school 1902 – 1942

[pag. 109] Ds J. VAN RAALTE DE STRIJD DER SCHOOL 1902-1942      Het begin van de periode in de geschiedenis van de Theologische School, over welke wij in dit hoofdstuk enkele opmerkingen willen maken, ligt vlak voor een Jubileum der School. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,