Tag Archives: Oude Raadhuis

Het oude Raadhuis te Kampen

_____↓_____ |pag. 393| Het oude Raadhuis te Kampen.      Vijf, vier en zelfs drie eeuwen geleden, waren de meeste woningen der ingezetenen in onze vaderlandsche steden laag en gering. Dikwijls waren bij slechts van hout opgeslagen en met rieten daken gedekt. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Het oude raadhuis te Kampen

_______↓_______ |pag. 529| HET OUDE RAADHUIS TE KAMPEN. DOOR Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK. ___________      Het was een door ons niet genoeg te waardeeren trek van het voorgeslacht, om in de openbare gebouwen, en vooral in de raadhuizen, hun geest, hun … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Meester Frederik de vervaardiger van ’t snijwerk op het Oude Raadhuis te Kampen

MEESTER FREDERIK, DE VERVAARDIGER VAN ’T SNIJWERK OP HET OUDE RAADHUIS TE KAMPEN. _______      Wie ooit het oude Raadhuis te Kampen bezocht, heeft gelegenheid gehad om te genieten van het gezicht van het prachtig schepengestoelte met zijn onovertroffen snijwerk in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Het oude raadhuis te Kampen

|pag. 109| HET OUDE RAADHUIS TE KAMPEN _______      Onder de merkwaardige gebouwen van vorige eeuwen die den tegenwoordigen tijd hebben bereikt, en nog heden hunne oorspronkelijke gedaante en sieraden vertoonen, behoort ook het oude Raadhuis der stad Kampen. Dit aloude … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Het Oude Raadhuis en Schepenzaal te Kampen

HET OUDE RAADHUIS EN SCHEPENZAAL TE KAMPEN ═══════      Wanneer wij het Oude Raadhuis wenschen te bezoeken, dan gaan wij daarvoor eerst het Nieuwe Raadhuis binnen en vandaar komen wij in de vermaarde Schepenzaal.      Dit Nieuwe Raadhuis, ook al eeuwen oud, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Het Raadhuis

HET RAADHUIS.      Wanneer men door de Oudestraat gaat, dan trekt terstond de aandacht, een allerliefst gebouwtje, het Oude Raadhuis, ’t welk naast het nieuwe Raadhuis gelegen en daarmede verbonden is, terwijl het dit laatste in schoonheid ver overtreft.      De voorzijde … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Schepenzaal Kampen

De Schepenzaal Kampen                   De schepenzaal in het uit het midden van de 14e eeuw daterende Oude Raadhuis is eeuwenlang de plaats geweest waar door het stadsbestuur recht is gesproken over de … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,