Tag Archives: novelle

Eene ontvoering in de zestiende eeuw

EENE ONTVOERING IN DE ZESTIENDE EEUW. DOOR P. DUYS. I. IN DE WITTE VALK.      Op den 15den Februarij 1550 dwarrelden de sneeuwvlokken, door een fellen wind voortgejaagd, her- en derwaarts door de lucht. De rukvlagen slingerden het fraaije uithangbord van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Des Verraders Loon

_______________↓_______________ |pag. 258| DES VERRADERS LOON.   (1568.) ——•—••—•——   I. DE INTOGT.      Den 5 Augustus 1568 zaten in de herberg de Pelikaan, aan de overzijde van den IJssel, tegenover de stad Kampen gelegen, eenige heeren, in deftig gewaad, rondom … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Het Kleedje

[p.113] HET KLEEDJE. (Een tafereel uit de veertiende eeuw.)   Door P. Duys. __________   I.  EEN ECHTPAAR. De schoone bloeimaand van het jaar 1375 had beemden en velden getooid met het liefelijkst lentegroen, geschakeerd door tallooze kleuren. De zacht … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Radboud’s Dochter en andere novellen uit onze historie

RADBOUD’S DOCHTER EN ANDERE NOVELLEN UIT ONZE HISTORIE [ ] Blanco [ ] VOORWOORD. _______      Ik waag het dezen bundel geschiedkundige verhalen het publiek aan te bieden. Ik doe dit echter niet zonder schroom, omdat ik weet hoeveel onze tijd … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,