Tag Archives: dominicanen

Bijlage

[pag. 58] BIJLAGE STICHTINGSOORKONDE VAN HET BROERENKLOOSTER ___________  1465. 7. Juni. Rome. Paus Paulus II schenkt den Vicaris-generaal der Hollandsche Congregatie van de Dominicanen verlof, om eene kerk met klooster te stichten ter eere van den H. Thomas van Aquino. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

V. Terugkeer

[pag. 54] V. Terugkeer. _______   In Meimaand van het jaar 1879 werd in de beide parochien, van Onze-lieve-Vrouw en Sint-Michael door een achttal paters Predikheer en missie gegeven. Het was, voor zoover wij weten, de eerste maal na 1674, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

IV. Kortstondig Wederzien

[pag. 42] IV. Kortstondig Wederzien. ________ Toen de jaren van het calvinistisch schrikbewind als een orkaan over de parochiën van Salland en Twente waren heengedreven en het Twaalfjarig Bestand aan de wreedverdrukten eenige verademing gaf, waagden het de Dominicanen Zwolle … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Samenvatting

[pag. 110] SAMENVATTING I. Jan. 1555 gaat er van stadswege een publicatie uit tegen “Der leken wegewijser” van Anastasius Veluanus. Dit boek bevat een tot in details uitgewerkt plan tot reformatie. Anastasius raadt ter lezing aan de Loci Communes van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Korte biografie Augustinus Meyer

R.P. Augustinus Meyer. De 14de Januari 1925 overleed plotseling in het St. Thomasklooster te Zwolle pater Augustinus Meyer. Hij werd geboren de 2de Mei 1857 te Schiedam, maakte met goed gevolg zijn studies op het St. Dominicus-college te Nijmegen en … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged ,

Korte biografie Albertus Hoogland

R.P. Albertus Hoogland. De 13de Februari 1910 overleed in de pastorie van de voormalige St. Dominicus-kerk te Rotterdam p. Albertus Hoogland. Hij werd geboren de 9de November 1844 te Woerden, maakte zijn gymnasiale en philosophische studies op het Klein-Seminarie der … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged ,

Het Dominicaner Klooster te Zwolle

Het Dominicaner Klooster te Zwolle door G.A. Meijer O.P.  Nijmegen. L.C.G. Malmberg. 1901. (niet in den  handel) met ill. 62p. INHOUD: Voorrede I. Opkomst en bloei. II. Een vrome kloosterling. III. Strijd en lijden. IV. Kortstondig wederzien. V. Terugkeer. Bijlage. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,