Tag Archives: Blokzijl

Bijdrage tot de geschiedenis van den overgang van Overijsel aan den vijand in 1672

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DEN OVER-GANG VAN OVERIJSEL AAN DEN VIJAND IN 1672 DOOR H. VAN DALFSEN      De gebeurtenissen, die in het veel bewogen jaar 1672 in ons land plaats hadden, mogen, over het algemeen genomen, vrij wel bekend … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , , ,

Geschiedkundige herinneringen aangaande het vlek, of de voormalige vesting Blokzijl

_______________↓_______________ |pag. 193| GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN AANGAANDE HET VLEK, OF DE VOORMALIGE VESTING BLOKZIJL. ______      Blokzijl, in de wandeling Blokziel genaamd, is, even als de Kuinre, gelegen aan den oever der Zuiderzee, op de grenzen van Friesland, tusschen Vollenhove en Kuinre. … Lees verder

Posted in Blokzijl Tagged

Voorberigt

VOORBERIGT. ______      Hebben wij in eenige nommers der Steenwijker Courant (van 22 Oktober 1850 tot 27 Mei 1851) de herinnering verlevendigd van belangrijke gebeurtenissen, die vooral in de dagen onzer worsteling tegen Spanje te Steenwijk en Blokzijl zijn voorgevallen, een … Lees verder

Posted in Blokzijl, Steenwijk Tagged ,

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl.

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl, bijeenverzameld door S.F. Klijnsma, Luitenant kolonel ingenieur, oud kommandant van het bataillon mineurs en sappeurs, lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, enz. Meppel, H.J. Gelderman. 1853. … Lees verder

Posted in Blokzijl, Steenwijk Tagged , , ,