Tag Archives: Kuinre

De Parochie St. Nikolaas te Kuinre

|pag. 383| DE PAROCHIE ST NIKOLAAS TE KUINRE. _______       De stichting der St Nikolaas-kerk te Kuinre zal na het jaar 1132 moeten worden gesteld.      In het jaar 1165 schonk Bisschop Godefried van Utrecht aan de Friezen van Lammebruke, vergunning om … Lees verder

Posted in Kuinre Tagged , ,

Geschiedkundige herinneringen aangaande het vlek, of de voormalige vesting Kuinre

|pag. 173| GESCHIEDKUNDIGE HERINNERINGEN AANGAANDE HET VLEK, OF DE VOORMALIGE VESTING KUINRE. ______      Kuinre of Kuinder is gelegen aan den oever van de Zuiderzee, op de grenzen van Overijssel en Friesland. Naauwkeuriger gesproken, ligt het twee uren gaans ten noorden … Lees verder

Posted in Kuinre Tagged

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl.

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl, bijeenverzameld door S.F. Klijnsma, Luitenant kolonel ingenieur, oud kommandant van het bataillon mineurs en sappeurs, lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, enz. Meppel, H.J. Gelderman. 1853. … Lees verder

Posted in Blokzijl, Steenwijk Tagged , , ,

Kuinre

[pag. 201] KUINRE ____      Weleer eene Heerlijkheid, nog vroeger een Graafschap van merkelijke uitgebreidheid, zoo zelfs, dat het tegenwoordige eiland Schokland, met al de landen tusschen dit eiland en Kuinre, thans de Zuiderzee, er onder heeft behoord. Het had van … Lees verder

Posted in Kuinre Tagged ,