Tag Archives: Almelo

Berigt aangaande het oud archief van de Heerlijkheid Almelo.

BERIGT AANGAANDE HET OUD ARCHIEF VAN DE HEERLIJKHEID ALMELO; door P. NIJHOFF. _______      Te midden van het vruchtbare, handeldrijvende, in vele opzigten zoo merkwaardige Twenthe, ligt de aloude heerlijkheid Almelo »als een voortreffelijk gedenkteeken” zegt RACER, »van het eerste beginsel … Lees verder

Posted in Almelo Tagged ,

Woonhuis met Fabrieksgebouw (Weverij) voor den heer W.D. Jr. te Almelo

|pag. 141| WOONHUIS MET FABRIEKGEBOUW (WEVERIJ) voor den heer W. D. Jr. te Almelo. Medegedeeld door den heer J. H. LELIMAN, architekt te Amsterdam. (MET TWEE PLATEN. PL. V EN VI.) _______      Onder de meest aangename der bouwkundige werkzaamheden, waarmede … Lees verder

Posted in Almelo Tagged , , ,

Doopvont te Almelo

Doopvont te Almelo.      De in den tuin der roomsche pastorie opgegraven doopvont is van Bentheimer steen, vrij gaaf, een achtkantig bovenstuk met ronden rand, staande op een slanker achtkantig benedenstuk.      De 8 bovenvakken zijn beurtelings ingenomen door twee Gothische raambogen; … Lees verder

Posted in Almelo Tagged ,

Het huis Almelo

[pag. 186] HET HUIS ALMELO. _______      Almelo is eene der oudste plaatsen in Overijssel. Het komt reeds in de 9de eeuw bij ALTFRIDUS, in het leven van den Heiligen LUDGERUS, voor onder den naam van Amaloh, (). Deze schrijfwijze geeft … Lees verder

Posted in Almelo Tagged ,

De spoorweg-verbinding van Nederland met Hannover

De SPOORWEG-VERBINDING Van NEDERLAND MET HANNOVER. ______ AMSTERDAM, GEDRUKT BIJ C. A. SPIN & ZOON. 1861. {blanco} De SPOORWEG-VERBINDING VAN NEDERLAND MET HANNOVER. ______ Het is eene onbetwiste en ook onbetwistbare stelling, dat de aanleg van spoorwegen in de eerste … Lees verder

Posted in Almelo, Hengelo Tagged , , , , ,