Tag Archives: oud archief

Het huis Rechteren en zijn oud archief

HET HUIS RECHTEREN EN ZIJN OUD ARCHIEF, DOOR P. NIJHOFF. _______      Aan den grindweg tusschen Dalfsen en Hardenberg, en op ruim een vierendeel uurs afstand van eerstgenoemde plaats, ligt het huis Rechteren. Een hooge, ronde toren, waarschijnlijk uit het begin … Lees verder

Posted in Dalfsen Tagged ,

Berigt aangaande het oud archief van de Heerlijkheid Almelo.

BERIGT AANGAANDE HET OUD ARCHIEF VAN DE HEERLIJKHEID ALMELO; door P. NIJHOFF. _______      Te midden van het vruchtbare, handeldrijvende, in vele opzigten zoo merkwaardige Twenthe, ligt de aloude heerlijkheid Almelo »als een voortreffelijk gedenkteeken” zegt RACER, »van het eerste beginsel … Lees verder

Posted in Almelo Tagged ,