V. Bijlagen


|pag. 59|

Bijlage I Regenten van het Weeshuis der Hervormde Gemeente in de periode 1834-1854.

1834-1854Mr. Oswald François Greven.
auditeur-militair; daarna raadsheer in het hof van Overijssel.
Nederlands Adelboek 1914; jaargang 12, blz. 23.
1834-1854Jacobus Rudolph Meijeringh.
Apotheker
IAA002—0010 not. 6 jan. 1848.
1834-1847Albertus Stemberg.
Meester-metselaar (architect) en koopman
Historische Correspondentie 75. H.0036. Gem. Archief-Zwolle
Tevens was hij één der oprichters van de Algemene Bibliotheek
(zie het kaartsysteem van het Gem. Archief).
1834—1854Jan Andries Visscher.
koopman
zie het kaartsysteem van het G.A.Z.
1834-1847Gerrit. Luttenberg.
Stadssecretaris
De Vries DII blz. 191.
Vanaf 1847G.B. Fortuijn.
waarschijnlijk koopman
kaartsysteem G.A.Z.


|pag. 60|

Bijlage II Lijst van de binnenmoeders van het Weeshuis der Hervormde Gemeente (1834-1854), voor zover deze uit de notulen kan worden samengesteld.

Tot 31-1-1834Wichertje van Enk, weduwe van Klaas Kloeke.
1834 - 1836Geridina de Ruiter, weduwe van Tobias Springstok.
febr. 1837 - dec. 1837Eva Admiraal, weduwe van J. Grau; woonachtig te Genemuiden.
1838 - 1854Hendrikje van Lente, weduwe van Willem Jan Eleveld.
1854Hendrikje van Kuik.


|pag. 61|

Bijlage III “Staat over den Uitzet aan de Kinderen”.

Vereenigde Vergadering van Regenten en Regentessen in het Huis der Weezen op Woensdagavond den 30 Maart 1836, in dewelke is bepaald, dat voortaan den Uitzet aan de Kinderen zal bestaan in de hierna te noemene Kleedingstukken en Lijfstoebehoren, als:

Voor iedere Meid
6 nieuwe hembden
6 beste gedragen hembden
3 nieuwe borstrokken
1 paar nieuwe zwarte wollen koussen
1 paar nieuwe schoenen
2 nieuwe gestreepte rokken
1 gedragene baaijen rok
5 nieuwe Jakken en Rokken (3 daagsche, 2 zondaagsche)
2 nieuwe katoenen boezelaars
Garen en Lint, zijde en koord
1 nieuwe muts met kant
Eene nieuwe Bijbel

     Voorts is bepaald dat buiten en behalven de kleeding hierboven vermeld, iedere Meid nog zal mogen medenemen hare zakken en zakdoeken, nachtdoeken, Neteldoeksche- en katoene doeken, benevens hare gedragene koussen en schoenen.

Voor iedere jongen.
6 nieuwe hembden
6 beste gedragen hembden
3 nieuwe borstrokken
1 paar nieuwe zwarte wollen koussen
1 paar nieuwe schoenen
1 nieuwe jas en broek van blaauw laken
1 nieuw vest van zwart laken
2 nieuwe blaauwe slaapmutsen
1 nieuwe hoed
Eene nieuwe Bijbel
     En iedere jongen zijne witte en bonte dassen, zakdoeken, twee paar gedragen koussen en schoenen, twee hoeden en voorts alle zijne weeshuiskleren, zoowel daagsche als Zondaagsche.

Zwolle den 36° Maart 1836.

|pag. 62|

Bijlage IV.

TABEL. De uitgaven van het Weeshuis in de periode 1834-1854.1 [1. In deze tabel zijn de kosten voor voedsel, kleding, vuur, licht en zeep afzonderlijk opgeteld om zodoende inzicht te krijgen in de totaalkosten voor het levensonderhoud van de weeskinderen.
Wanneer wij de resterende uitgaven hierbij optellen, dan krijgen we de totaaluitgaven. Deze bedragen zijn vrij hoog, omdat de regenten al hun geldbeleggingen aan de creditzijde van hun balans geboekt hebben.]
)

Jaarvoedselkledingvuur, licht en zeepTotaalkosten levensonderhoudTotaal uitgaven
18343669.064554,8051036.979260,83515.012,945
18353627,7353566,625645.087839.4415718.61
18363270,9153245,505856,2157372,63513131.87
18372904,7552830,71.547.396282,85511.166,015
18383260.213745,435484.867490,50510476.6
18393474.922584,525572,7656632,21513080.65
18403250,3752760.03491.876502,27511686.88
18413022,6553088.75565,9756677.3814061.35
18423123.852440.87610.186174.911663.63
18432883.182424.49408,9255716,59534056.75
18442687.222414.55497.15598.8715010.62
18453040,7451699,945463.485204.1715928.79
18463296.872107,73.440.935845.5313193.13
18473675,6751849,375461,8555986,90520715.34
18483016.391870.1567.625454.1113314.8
18492585.021874.97456.974916.969.735,855
18502832,6852125,465436.615394.7615.863,155
18512844,8751686,225524,8755055,97510772.78
18522918,5351658.56471.515048,60528025.59
18533367,7652037.35545,6955950.8118404.73
18543739.091918.77576.746234.619264.83


|pag. 63|

Bijlage V.

Gemiddelde aardappelprijzen en de indices van deze prijzen, 1834-1854. Tevens worden de indices van het reële loon, berekend naar de aardappelprijs, in deze tabel weergegeven.

JaarAardappelprijs in guldensIndices aardappelprijzenIndices reëel loon (geldloon steeds gelijk)
1834ƒ1,40100.0100.0
1835ƒ1,70121.482.4
1836ƒ1,2085.7116.7
1837ƒ1,1682.9120.7
1838ƒ1,75125.080.0
1839ƒ1,51107.992.7
1840ƒ1,58112.988.6
1841ƒ1,95139.371.8
1842ƒ2,-142.970.0
1843ƒ1,3596.4103.7
1844ƒ1,3596.4103.7
1845ƒ3,79270.736.9
1846ƒ2,33166.460.1
1847ƒ2,30164.360.9
1848ƒ1,96140.071.4
1849ƒ1,93137.972.5
1850ƒ2,25160.762.2
1851ƒ2,02144.369.3
1852ƒ2,50178.656.0
1853ƒ3,40242.941.2
1854ƒ2,79199.350.2


|pag. 64|

Bijlage VI.

Totaal der jaarlijkse ontvangsten en uitgaven in de periode 1834-1854,
IA002-0167.

Jaarontvangstuitgaafbatig slotte kort
1834ƒ14.517,465ƒ15.012,945ƒ495,48
183516172.2915718.61ƒ 453,685
183612506.5213131.87625.35
183711243.0811.166,01577,065
183811.312,55510476.6835,955
183915400.3313080.652319.68
184013668.6711686.881981.79
184114195.7114061.35134.36
184213128.611663.631464.97
184339567.4934056.755510.74
184421.105,58515010.626094,965
184522.539,30515928.796610,515
184620.507,70513193.137314,575
184728351.4720715.347636.13
184823396.0913314.810081.29
184922270.369.735,85512.534,505
185031.041,57515.863,15515178.42
185129542.1910772.7818769.41
185236523.1628025.598497.57
185323.979,63518404.735574,905
185424.211,73519264.834946,905

N.B. De regenten boekten voortdurend het batig saldo van het voorgaande jaar bij de post ontvangsten van het nieuwe jaar.

|pag. 65|

Noten.

De noten op pag. 65 t/m 76 zijn in de tekst als zijnoten opgenomen.

_______
Cate, A.H. (1979). Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-1854. (Scriptie M.O.). Noordelijke Leergangen, Zwolle.

Category(s): Zwolle

Comments are closed.