Jongh, Evert Dirk Johannes de

Evert Dirk Johannes de Jongh (Tiel 1 januari 1859- Kampen 24 januari 1934 1 [1. Wie Was Wie ]), Leraar HBS, Leraar Openbare Meisjesschool en Nijverheidsschool, Directeur Avondlyceum voor Handel- en kantoorbedienden 2 [2. Familiegeschiedenis van H.W. de JONGH ], zn. van Evert Dirk Johannes de Jongh (1824-1895), bouwkundige en Hendrika Lamberdina van Vleuten (1816-1895). Gehuwd 3 [3. Wie Was Wie ] te Zutphen op 18 augustus 1887 met Marchien Kat (Assen 23 augustus 1861 4 [4. idem ] – Kampen 7 maart 1945 5 [5. idem ]), dr. van Pieter Kat (1811-1881), mandenmaker en Lammechien Nijmeijer (1820-1872)

Werken van Evert Dirk Johannes de Jongh:

 • Jongh, E.D.J. de, (1888). De bouwmeesters van de Bovenkerk. Bouwkundig Weekblad 6 [6. Orgaan van de Maatschappy tot Bevordering der Bouwkunst.],8 (10)., 61-63.
 • Jongh, E.D.J. de, (1904). Het Gothische huis te Kampen. Bouwwereld 249.
 • Jongh, E.D.J. de, (1904). Kampen’s heden en verleden. Zwolle: La Rivière & Voorhoeve.
 • Jongh, E.D.J. de, (1905). Het voormalig Minnebroedersklooster te Kampen. De Tijdspiegel, 62 (3), 266.
 • Jongh, E.D.J. de, (1907). Jacob van Campen. De Tijdspiegel, 64 (3), 215-229.
 • Jongh, E.D.J. de, (1907). De Remonstrantsche troebelen te Kampen in de XVIIde eeuw. De Tijdspiegel, 64 (4), 378-394.
 • Jongh, E.D.J. de, (1910). Het Burgerweeshuis te Kampen. Eigen Haard 489-492.
 • Jongh, E.D.J. de, (1921/22). Onze kerkgezang. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 22, 397.
 • Jongh, E.D.J. de, (1921). Op den 300-jarigen sterfdag van Hendrick de Keyse. Vragen van den Dag, 36, 371.
 • Jongh, E.D.J. de, (1924). Hemony redivivus. Vragen van den Dag,7 [7. Maandschrift voor Nederland en koloniën, staathuishoudkunde, staatsleven en godsdienst, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid enz.] 39, 918-923?.
 • Jongh, E.D.J. de, (1924/25). Iets over onze kerkorgels. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 25, 8, 66.
 • Jongh, E.D.J. de, (1924/25). Het tweede gebod en de versiering der kerken. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 25, 458, 545.
 • Jongh, E.D.J. de, (1925). De Van Gelder-Stichting te Kampen. De Spiegel 8 [8. Weekillustratie voor het Christelijk Gezin.], 19 (40), 317.
 • Jongh, E.D.J. de, (1929). Caspar Holstech, de eerste predikant van de Gereformeerde Kerk van Kampen. De Bazuin, 77 (50, 13 december).
 • Jongh, E.D.J. de, (1931). Nicolaas de la Planque, predikant te Kampen 1619-1634. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 31 (8), 316-326.
 • Jongh, E.D.J. de, (1932). Van de Gereformeerde Kerk in Overijssel in de eerste jaren na haar vestiging. Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 32 (7), 281-301.
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.